Зареждам...
Към Читателя (3/1996)

Уважаеми Читателю,

Списание НУР Ви честити

Рождество Христово и

Новата 1997 година!

„Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!“
(Лука 2:14)

Светът в тревожна потреба, с живяна радост и понесена болка чака да започне Новогодишния кръговрат, осветен от Рождеството и броен в дни.

Човекът, като най-скъпото дете на Бога, живя своето отрочество, приложи своето мъжество – било с перо и меч, било с ум и душа, време е да бере плода на Духа.

Сп. НУР през своята четвърта годишнина Ви поднася плодове от дървото на Мъдростта и Ви пожелава дързостна ръка.

Бъдете честити с Всемирния дар на светото Рождество, убедени, че трябва да изходите с величие и достойнство 365 дни, изведени от утробата на 1997 година!

Честито!

сп. Н У Р

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993