Зареждам...
Послание на Планетния Логос За 1996/97 година

Послание на Планетния Логос

За 1996/97 година

На 21/22 декември настъпва Новата 1997 астрономическа година.

Призованите на бдение в Космичния дом на Планетния Логос – Посветени мъже, Войнство на Любовта и Децата на Деня – взеха осветения хляб на Мъдростта и тръгнаха на светителство.

 

А Той рече: Деца на Деня,

 

1. Извикани сте на Мирово битие с неотложна воля по Пътя на Мъдростта и принесена жертва на служението;

2. Не търсете спомен за човека, а живейте с динамиката на Деня – бог в развитие;

3. На тази планета никой не може да спре изгрева и пладнето, пътя и делото на Духовните вълни!

 

В 0.00; 6.00; 12.00; 18.00 часа се четат посочените текстове от светото Евангелие, параграфите от „Агни Йога“ и трите лични искания в четирите посоки на света, с молитвата на Мъдростта.

Евангелия: Матей Марко Лука Иоан
  5: 13-14 1: 16-17 2: 34-35 4: 24-26
  10: 34-36 2: 27-28 9: 53-55 11: 22-25
  24: 4-6 12: 10-11 19: 5-7 14: 15-17
Агни йога: §§ 38; 106; 222; 538.

 

Господи,

1. Дай ми /ни/ жизнепотребата на осветено всекидневие;

2. Научи ме /ни/ на прозрение и признание на всеки личен дом и свят;

3. На забвение прат`и моите /нашите/ тревоги и чужди клевети, та недостойно слово и дело да нямат присъствен ден!

 

 

Евангелие от Матей

Глава 5:

13. Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.

14. Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина.

 

Глава 10:

34. Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч;

35. защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря от майка `и, и снаха от свекърва `и.

36. И врагове на човека са неговите домашни.

 

Глава 24:

4. А Иисус им отговори и рече: пазете се да не ви прелъсти някой;

5. защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще прелъстят мнозина.

6. Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят.

 

Евангелие от Марка

Глава 1:

16. А като вървеше покрай Галилейско море, видя Симона и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари.

17. И рече им Иисус: вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци.

 

Глава 2:

27. И думаше им: съботата е направена за човека, а не човек за съботата:

28. тъй че Син Човеческий е господар и на съботата.

 

Глава 12:

10. Нима и това не сте чели в Писанието: „камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла:

11. това стана от Господа и е дивно в очите ни“?

 

Евангелие от Лука

Глава 2:

34. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка Му: ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, –

35. и на сама тебе меч ще прониже душата, – за да се открият мислите на много сърца.

 

Глава 9:

53. но там Го не приеха, защото имаше вид на пътник за Иерусалим.

54. Като видяха това учениците Му Иаков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да го изтреби, както и Илия направи?

55. Но Той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: не знаете, от какъв дух сте вие;

 

Глава 19:

5. Иисус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти.

6. И той бързо слезе и Го прие с радост.

7. И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: отби се при грешен човек.

 

Евангелие от Иоана

Глава 4:

24. Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина.

25. Казва Му жената: зная, че ще дойде Месия, наричан Христос; когато Той дойде, всичко ще ни възвести.

26. Иисус `и казва: Аз съм, Който говоря с тебе.

 

Глава 11:

22. Но и сега зная, че, каквото и да поискаш от Бога, ще Ти даде Бог.

23. Иисус `и рече: брат ти ще възкръсне.

24. Марта Му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението, в последния ден.

25. Иисус `и рече: Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее.

 

Глава 14:

15. Ако Ме любите, опазете Моите заповеди.

16. И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки,

17. Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде.

 

Агни Йога

38. На желаещия да се приближи към сътрудничество дайте възможност да схване нужното. Кажете на лекаря – можете да се усъвършенствате в употребата на мускуса, валериана и кедровата смола. Можете да проявите устойчивост в стремежа към Учителя, без съмнения и предразсъдъци. Само в живота може да се оцени качеството на достиженията. Ние ценим всяка стъпка напред.

Всеки час може да донесе нова ценна възможност. Явното превъзходство може да се достигне чрез явна проява – успехите се постигат по закон.

 

106. Прави са тези, които се опълчват против грубите и двусмислени изрази, защото техният източник е невежеството. Речта трябва да бъде красива, ясна и пълна с дълбочина.

 

222. Свободната воля е повод за най-големи противоречия. За едни тя се превръща в своеволие, за други в неотговорност, за трети в безумието на гордостта. Само този, който е минал през дисциплината на духа, може да знае колко сурова е всъщност свободата. Упадъкът на свободата може да бъде наречен празник на невежеството. Хората не могат да се примирят с Йерархията на мъдростта и да уважават суровостта на волята. А при това, възможна ли е Йога там, където няма отговорност на волята? Всеки йог като че ли размахва меч над своето сърце – толкова е той отговорен за всяко свое действие. Последствията от волевите действия на йога могат да бъдат извънредно тежки, но той знае защо е избрал именно тях. Йогът е подобен на войник, вечно бдящ, без смяна, на поста си. Нека дойде този, който е сигурен във волята си!

 

538. Когато всички книги са прочетени и всички слова изучени, остава да се приложи наученото в живота. И ако книгите бъдат прочетени отново, и словата чути още веднъж, то все пак приложението си остава далеч от живота и никое знамение не ще измени привичките. Затова трябва да се намери пътя за подвижност на съзнанието. Сърцето може да почувства срама от недостойното губене на време.

Ние съвсем не желаем да бъдем сурови. Ние предпочитаме да видим радостта на достижението. Но привичката на вековете ни заставя да държим меча си готов, защото страхът все още владее хората. Победата над страха ще отбележи прага на новото съзнание.

 

ОТЧЕ НАШ,

Да се свети името Ти;

да прииде царството Ти;

да бъде волята Ти!

 

Научи ме,

жив да бъда в Тебе,

светъл в Дух и Душа,

целомъдрен в мисъл и тяло

и с братска любов към всичко!

 

Ти се сега и във всички векове!

АМИН

 

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993