Зареждам...
брой 3 / 1997

Проглас

Пътникът е същият, пътищата са нови!

Най-потребното прозрение на пътника в Духовната вълна на Мъдростта, което тазгодишното Послание му даде, е, че човекът е една зрима теогония. Той може вече да прочете своя лист от Книгата на Живота, чиито печати бяха счупени от Любовта.

Шестицата стана деветка!

Свърши магиката на чудото!

С душата на теогон пътникът трябва да узнае – какво иска Бог, какво чака Човечеството, какво Съдбата позволява. Да се освободи от милостинята на страданието и щедростта на стихийните богове.

Защото новата битка е за Бога в човека;

Защото знаещият е повече от безгрешния;

Защото той е богопоселник;

Защото голият Адам, ехото на съдбата, е облечен!

Настъпи часът на раздялата – натъжени ще има, но тъжни, не!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993