Зареждам...
брой 1 / 1999

Проглас

„Не знаете от какъв Дух сте Вие...“
(Лука 9:52)

От шест години списание Нур бе осъзната илюзия срещу реална преходност.

То даде идеята за зримия теогон, ала като Път не иска да се ограничи в идеология. Духовната вълна на Мъдростта е неговата утробна и духовна майка.

То, Списанието, писа, че зримият теогон трябва да научи какво иска Бог, какво чака Човечеството и какво позволява Съдбата. Така то учи Децата на Деня, че Животът е една овладяна Смърт.

Не знаете от какъв Дух сте вие, казва Христос на апостолите Си. Именно този Дух – Дух на Сътворителя си, Нур извежда и йерархира в една нова теогония.

Божествеността е Собственост! И досега ничия светска или духовна ръка не я е защитило. Затова списание Нур предложи казус за правата на душата към Всеобщата харта на обединените народи...

Обречено на Всемирно служение то, списание Нур, светителства с поклон и признание и за величието на домашния ни олтар!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993