Зареждам...
брой 2 / 1999

Verba Magistri

Реален е само този, който винаги го има!
(Веданта)

Когато човек обезсили изкушението, разтълми чудото и пожертва царствеността, той познава мировия образ на съвършенството в дрехата на божествения. А божествеността е псевдоним на еволюиращия зрим теогон!

Верният не се уморява в надмога, знаещият е с надвластие пред безгрешния, а служещият се жертва за света. Ето защо изповеданията ги разделят, йерархията ги води до безсмъртие и животът ги събира в Единосъщие. Така се раждат Химните на вярата, Свещените скрижали и Синовете Човешки и Божии – Една симфония на космичната еволюция. Ражда се едно богоречие: Мъдростта не скърби нито за живите, нито за мъртвите (Кришна); Устните на Мъдростта са затворени, освен за уши, които могат да слушат (Хермес); а Христови са само мъдрите като змията и кротките като гълъба!

Затова Духовната вълна на Мъдростта казва: Да бъдеш! Няма зло...!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021