Зареждам...
За автора

За Автора

 

На 7 януари 1923 г. – в деня на Рождество Христово, в семейството на Василка и Тольо Костадинови се ражда детето Ваклуш, което със своята будност учудва и с дързостта си създава тревожност. Името му не се подчинява на традицията – „вак“ на санскритски значи „сила“, която разрушава и сътворява. Няма мистичност - има реалности, с които трябва да се разчитат известни феномени! В Поповица – Папазли, всред една плодна долина на Тракия, расте и се развива Ваклуш, който никога не е имал поведение на безсмислено покорство.

Завършва гимназия, учи право в Софийския университет „Климент Охридски“, но нравствената гама и социалната реалност, в която се разгръща, с тенденциите, които носи, създават несъвместимости. По политически причини е прекъснато следването му. Преминава през затвори и лагери. Там пише поезия, драми, философски есета; изучава немски, френски, английски. Трудностите не само понася, а осветява и трансформира със своята зодиална енергия и планетна даденост.

Излиза от затворите и по-късно завършва богословие. Работи в Пловдивската митрополия като библиотекар; създава в Пловдив първата иконна изложба.

Но всяко време има своя тайна, всяка тайна – свой храм, както казва Ваклуш, и той отваря вратите на Мъдростта. Повече от десет години огненото слово на Мъдростта намира излив в лекциите, които изнася пред студенти, преподаватели и духовни последователи във всички научни и културни центрове на страната. Всяка нова астрономическа година той дава Послания, които чертаят пътя на развитието в личностното, социалното и общочовешко битие.

Авторското му списание „Нур“ и книгите „История на религиите“, „Езотерични школи и мистични учения“ събуждат усилието в човека да се изживее като бог в развитие; те прокламират пред света Учението на Духовната вълна на Мъдростта.

Неговото творчество е необятност във времето и пространството, а жизненият му път – Служение!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021