Зареждам...
брой 3 / 2000

Проглас

Дайте на света името на Богобъдното изповедание!

Зримият теогон – човекът бог в развитие, ще бъде тревогата на Третото хилядолетие. Започва битката между очовечването и обожествяването, между мисъл и откровение! Битка между Огъня небесен и Огъня земен, между Боговластния и Боголикия, между Дух и материя.

Мисълта не може да се отрече, но трябва чрез прозрението и смирението да бъде осветена като идея за Възкресение, което пази тайните на Откровението.

Адам е паметта на Природата; Богооткровението е Слово, изразено чрез устата на роденото творение, на Синовността като същност на Божията воля! Затова мисълта не бе освободена от културата на трудолюбието и обезгрешена в потребата на познанието. С Откровението обаче човекът е защитната мисъл на Бога в идеята му да се усвои като Сътворител.

Мисълта нарича човека светец, но Откровението го прави свещен!

Богооткровението няма посредници, то е пряката среща човек – Бог, Бог – човек!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993