Зареждам...
Интервю с автора на списание Нур

Интервю с Автора на списание Нур

 

Г-н Ваклуш Толев, Сдружението „Общество Път на Мъдростта“ издаде свой календар за 2001 година, в който са включени седемте празника на Обществото. Молим Ви за коментар на тези дни.

Календарът за 2001 година с неговите седем празнични дни е първият автограф на Учението Път на Мъдростта върху началния лист на книгата на Третото хилядолетие!

1. Затова 7 януари е Ден на Рождеството, което е ниспослание на Мъдростта като Мирова Духовна вълна с присъствена личност и космична потреба – човекът бог развитие;

2. Затова 13 февруари е Ден на списание Нур – зримата трапеза на хляба на Мъдростта, пътят на прозрението знаещият е повече от безгрешника;

3. Затова 8 април е Ден Възкресението, Ден на надгробната властност – победа над материята, т.е. Аз и Отец сме едно;

4. Затова 28 август е Ден на 13-те безсмъртни българи, родили идеи и приложили воля за историческите реалности на България;

5. Затова 13 октомври е Ден на Децата на Деня – едно ново прозвище на Служението като зрима сакралност;

6. Затова 1 ноември е Ден на Дома на Мъдростта – Храмът на бъдещето – свобода от минало;

7. Затова 21 декември е Ден на Посланието – енергия на Духовната вълна в изграждане на Учението – хлябът на Отца!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021