Зареждам...
Послание на Планетния Логос за 2001 година

Отче наш!

Да се свети името Ти;

да прииде царството Ти;

да бъде волята Ти!

 

Научи ме,

жив да бъда в Тебе,

светъл в Дух и Душа,

целомъдрен в мисъл и тяло

и с братска любов към всичко!

 

Ти си сега и във всички времена!

АМИН !

 

На 21/22 декември влиза Новата две хиляди и първа (2001) астрономическа година от Христовото летоброене.

На бдение в Мировия храм в часа на благодатта Той рече:

 

Деца на Деня – освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция!

 

1. Имате Знанието на Мъдростта, приложете го в битка за Единосъщие;

2. Осветете новите си олтари и обезгрешете пътищата на човечеството;

3. Дерзайте! То е последие на Възкресението!

 

 

 

Евангелия: Матей Марко Лука Иоан
  3: 16-17 5: 16-19 9: 23-25 5: 17-18
  16: 24-26 9: 2-3 14: 8-11 8: 29-32
  25: 8-10 10: 49-52 21: 34-35 21: 4-6
Агни йога: §§ 17, 49, 138, 484.

 

 

 

Господи!

 

1. Дай ни:

Без болки да се простим със старите престолнини на своята мисъл, на своята душа, на своя Дух!

 

2. Дай ни:

Нови пътища и в нови Домове на Мъдростта да ходим и осветим!

 

3. Дай ни:

Не забрава на културите, а отговорна преценка на забравата!

 

Амин!

 

Това е Послание на Живототворчеството!

 

 

Евангелия

Матей 3:16-17.

16. И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него.

17. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.

 

Матей 16:24-26.

24. Тогава Иисус рече на учениците Си: ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва;

25. защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери;

26. защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?

 

Матей 25:8-10

8. а неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.

9. Мъдрите пък отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете.

10. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха.

 

Марко 5:16-19.

16. Ония, които бяха видели, разказваха им, как стана това с бесния и за свините.

17. И наченаха да Го молят да си отиде от пределите им.

18. И когато Той влезе в кораба, оня, който беше по-рано бесен, Го помоли да бъде с Него.

19. Но Иисус му не позволи, а каза: иди си у дома при своите, и разкажи им, какво ти стори Господ и как те помилува.

 

Марко 9:2-3.

2. И след шест дни Иисус взе със Себе Си Петра, Иакова и Иоана и възведе ги сами на висока планина насаме, и се преобрази пред тях.

3. Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не може избели.

 

Марко 10:49-52.

49. Иисус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепия и му казват: дерзай, стани, вика те.

50. Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Иисуса.

51. И отговаряйки му, Иисус го запита: какво искаш да ти сторя? Слепият Му рече: да прогледам, Учителю!

52. Иисус му рече: иди си, твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след Иисуса по пътя.

 

Лука 9:23-25.

23. А към всички казваше: ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и Ме следва.

24. Защото, който иска да спаси душата си, той ще я погуби; а който погуби душата си зарад Мене, той ще я спаси.

25. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а себе си погуби, или повреди?

 

Лука 14:8-11.

8. кога те покани някой на сватба, не сядай на предно място, да не би някой между поканените от него да бъде по-почетен от тебе,

9. и да не би тоя, който е поканил тебе и него, дойде и ти каже: отстъпи на тогова място; и тогава ще отидеш засрамен да заемеш последното място.

10. Но, кога бъдеш поканен, иди и седни на последното място, та тоя, който те е поканил, като дойде, да ти каже: друже, премести се по-горе; тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе;

11. защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат.

 

Лука 21:34-35.

34. Прочее, внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преядане, пиянство и житейски грижи, и да ви застигне оня ден внезапно;

35. защото той ще настъпи като примка върху всички живеещи по цялото земно лице;

 

Иоан 5:17-18.

17. А Иисус им думаше: Моят Отец досега работи, и Аз работя.

18. Но затова иудеите още повече искаха да Го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога Свой Отец, като правеше Себе Си равен Богу.

 

Иоан 8:29-32.

29. Тоя, Който Ме е пратил, е с Мене; Отец не Ме е оставил самичък, защото Аз върша винаги онова, което е Нему угодно.

30. Когато Той говореше това, мнозина повярваха в Него.

31. Тогава Иисус казваше на повярвалите в Него иудеи: ако вие пребъдете в словото Ми, наистина сте Мои ученици,

32. и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.

 

Иоан 21:4-6.

4. А когато се вече разсъмна, Иисус застана на брега; но учениците не познаха, че е Иисус.

5. Иисус им казва: деца, имате ли нещо за ядене? Те Му отговориха: не.

6. А Той им рече: хвърлете мрежата отдясно на кораба, и ще намерите. Хвърлиха, и не можаха вече да я измъкнат поради многото риба.

 

 

Агни Йога

§17. Противопоставянето срещу Учението има обратен удар и действа върху противопоставящия се. Но въздухът е пълен със стрели. Избършете потта от неприятелските нападения. В часа на нападението желая да побеседвам за вечните предмети. Ще се радваме, защото възможностите се увеличават. Изчислявам как всяко неприятелско сърце увеличава зърното на придобивката.

 

§49. Ще ви запитат – кой ви даде право да бъдете смели? Кажете: смели сме по правото на еволюцията. Правото на еволюцията е написано с огнени букви в нашите сърца. Никой не може да обори истината за неизбежността на възхода. Пред тълпата, и когато сме сами, ние еднакво знаем нашето неотемлимо право. Само слепият не вижда посоката на еволюцията. Когато портата на знанието е ярко означена, то не е трудно да се устремим към нея из тъмата. Нима може да се разбере дерзанието другояче, освен като нечуван подвиг? Нима дерзанието не трябва да бъде трапезата на всеки ден и одеждата на всяка помисъл? Нима стените на тъмницата не ще станат прозрачни? И нима не ще се разтвори печатът на тайната пред дръзващия? Съветвайки смелост Ний посочваме най-лекия път. Сърцето знае истината за тоя път. Сега не може да се посочи друг път.

Проявете смелостта.

 

§138. Прави сте, когато въставате против лошите примери. Животните постъпват по-чисто, защото въображението им е неопетнено. Без страх изтръгнете лошия навик, който действа като пример на младежта.

 

§484. Най-нисшето чувство е чувството на задоволство. Всяко чувство може да даде известни резултати, само задоволството е равносилно на смъртта. Не е лесно да се приеме неудовлетвореността като едно благо, но можем да се приучим към това безконечно достижение.

Ако си представим най-високото достижение, все пак то ще бъде нищо пред съвършенството. Нашите трудове, преди всичко, имат в основата си неудовлетвореността като източник на търсенето. Но най-трудният въпрос, на който трябва да отговори новодошлият, е: „Брат, можеш ли ти да се решиш на вечна неудовлетвореност?“

 

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021