Зареждам...
брой 2 / 2001

Проглас

Богоуподобяването е Свобода;

Богоусвояването — Жертва;

Богоприложението — Възкресение!

Това са трите страни от триъгълника на Учението.

Змията — Мъдростта, е вече, която води;

Жертвата е платена дан от Мировите Учители и признание на изпълнен дълг;

Възкресението е харизма на приложено безсмъртие!

Да се търси човек у Бога е ограничение на Бог;

Но да се търси Бог в човек е потребната Му осезаемост!

Казал съм — Чрез човека Бог се осъществява и човекът чрез Бога се познава!

Затова Единородието е Същност от Отца, а Първородието — присъствие на божествеността!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021