Зареждам...
брой 3 / 2001

ПРОГЛАС

Историята е изкупителка на безжалието на Еволюцията!

Обществото Път на Мъдростта обяви 13 октомври за Ден на Децата на Деня и официално откриване на своята учебна година. Същността не е в традицията, върховенството не е в празника. Тя е в предназначението и в прозвището: Децата на Деня – клада на свободата!

Основното е свободата, потребна на идеята – човекът е един бог в развитие. Това е да ползваш услугата на смъртта в съживеене с безсмъртието!

Затова Посланието е наречено Живототворчество, а историята – изкупителка на безжалието;

Затова Децата на Деня нямат дълг, а служение, т.е. да отгробят Духа на човека във възможност да чете Книгата на Живота;

Затова най-хубавата, най-верната химна, която може да напише будността е: Децата на Деня – клада на свободата!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021