Зареждам...
брой 1 / 2002

Проглас

Свържете Божията човечност, с Човешката божественост!

Непринудената принуда е болка на йерархията. Тя роди Посланието на Приложната Молитвеност. А време за нея е всяко днес!

Поведение може да има всяко същество;

Молитва може да прави сътвореният;

Божественост може да иска само надмогнатият човек!

„Искайте, и ще ви се даде!“ (Лука 11:9) – ще ви се даде път за лично битие;

„Търсете, и ще намерите!“ (Лука 11:9) – ще намерите събудения свидетел, т.е. Човешката божественост;

„Хлопайте, и ще ви се отвори“ (Лука 11:9) – ще ви се отвори гробът на Възкресението, т.е. победа на Божията човечност!

Тъй е, защото всекидневието е култура на еволюцията, а човекът пак е човек, но бог в развитие.

Посланието на Приложната Молитвеност иска да спрем да търсим утешение, че и друг страда! Защото това е психоза на инквизицията, която още убива събожника!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021