Зареждам...
брой 2 / 2002

Проглас

Да бъдеш,
а не...!

Личната собственост, най-вече правото на живот, е обявена за свещена и неприкосновена. Божествеността като собственост е сакрална азбука, на която е написана Книгата на Живота, която наричам съзнание на Бога.

Тя, божествеността като собственост, е културата на бъдещето на Третото хилядолетие. Тя е усвоена и приложена идея за безсмъртието, т.е. конституционен текст за непреходност. Синът човечески е син Божий, екзистенция на Сътворението, което дава и Дух, и плът!

Кое лично тайнство прави човека властник на божията си собственост? Тайната Вечеря!

Всеки притежава собствена божественост не като дар, а като еволюция на Божията човечност. Няма вечна собственост, защото всичко се освобождава от преходното, тъй като в Нищото няма Времена.

Затова поставихме въпроса – кога настъпва свободата на Бога от човека? Когато човекът повече не умира – безсмъртен е вече! Това е битка срещу касти, карма, предопределение, прераждане – битка на новия Олтарник!

Божеството не може да бъде оскърбено, че зачитаме творческата Му воля – сътвореното Му дете да стане неговият единосъщ Син!

Божествеността не е харизматичен дар!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021