Зареждам...
брой 3 / 2002

Проглас

Не търсете спомен за човека!

Неходеният Път на Мъдростта е новата стратегия на Живота. Мъдростта като знание не Ви прави грешни, а битие на изведена божественост от вложена Божия човечност, битие на човека бог в развитие!

Стратегия не на оцеляването, не на homo sapiens, а на космичния безпримерник в културите на земния поселник, надкрачил ответната си Човешка божественост – Да бъдеш, не да имаш! Това е новата стратегия на Мъдростта в живота!

Не се търсете в наколните жилища, т.е. в необятната астрална шир;

Не се търсете в подвижната скиния на ума, т.е. в законотвореца на съображения и безжалие;

Не се търсете другаде освен в събожника –човекът Мирова необходимост!

Свобода от съдбата на синедриона и прокуратора, като култури на минали и настоящи бедствия.

Да се отрича новата стратегия е примитивно;

Да се доказва е банално;

Да се живее е божествено!

Тъй като Христос рече: Аз съм хлябът на живота!

Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях – Възкресението!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021