Зареждам...
брой 4 / 2002

Проглас

„...истината ще ви направи свободни.“ Иоан 8:32

Всеки стои пред въпроса – защо се родих? За мисия или за развитие?

При Учението Път на Мъдростта мисията свързва Бога и човека чрез знанието, а Развитието го обучава в Човешката божественост, битка между Реалност и Иреалност.

Човек винаги изповядва някакво божество, но бяга от Бога, защото не Го познава като Истина, а само като чудодействие и не Го живее като идея за свобода и отземяване. Само огънят на Истината изгаря съня на довчерашното битие, та да не остане Божията човечност заземена.

Тя, Истината, отверижва волята и освобождава смълчаната мисъл във Възкресение за Единосъщие. Това е нейната борба, че Бог не като олтарен е Сътворител и мистична Реалност. Тъй като за Себе Си е винаги Реален!

Затова науката богознание (брахмавидия) е много стара! Но Догмата не всякога е добронамерен и верен страж на Знанието – тя често рони цвета на Истината от Дървото на Свободата. Тя краде бъдещето!

Така хилядилетията държат Божията човечност невъзкръснала за среща с Човешката божественост!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021