Зареждам...
Интервю с автора на списание „Нур“ (4/2002)

Интервю с автора на списание „Нур“

Г-н Толев, каква е ролята на Дните на Дома на Мъдростта, организирани около периода 21-ви декември – Денят на Посланията?

Казал съм, че Децата на Деня са клада на свободата, т.е. в душите им трябва да има знанието от Учението на Мъдростта – каквото е предназначението на Дома и празниците му. А кислородът на огъня идва и се поддържа от Посланията – те са месианството, те са повеления и искания, признания и свобода от минало – битие на хилядолетията. Те са културата на Третото хилядолетие, те са катехизисът на Децата на Деня!

Аурата на Дома е, че знаещият е повече от безгрешния. Тогава личността и социалната даденост ще научат, че човекът е един бог в развитие.

Това е отговорното служение на Дома – съхранител и трапеза на Посланията!

За Съборите на Общество Път на Мъдростта Вие дадохте характеристика, че те са една „кръстословица на спомена“. Каква характеристика бихте дали на Дните на Дома на Мъдростта?

Казах, че Домът е съхранител и трапеза на Посланията. С Деня на Посланието се открива годината на Мировата повеля и календарния белег.

Всеки друг празник носи свой лик и предназначение за изграждане на култура и мироглед в Децата на Деня като потреба в служение без Себе си. Защото те трябва да оставят на бъдността знанието, че само свещената личност може да освети свещена институция.

Така, че всеки от дните-празници на Дома носи неотменната предпоставка да даде на Децата на Деня знанието, че будният човек е един събуден бог!

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993