Зареждам...
брой 1 / 2003

Проглас

Списание Нур – кръщелното свидетелство на Мъдростта!

Списание „Нур“ завърши цикъла на нумерологията – стана на 10 години!

В списание „Нур“ Мъдростта я писа Мировото съзнание – не отразената светлина на водите;

Списание „Нур“ даде новия богомолен олтар – Книгата на Живота!

То, списание „Нур“, не е само идея за живот, а тайнство за овладяна смърт;

То не е дневникът на молението с начален бит да обработваш себе си, а учебник на служението!

Нур рече:

Че само отробеният знае Истината;

Че само Самокръщението е пътят на надгробната властност;

Че само свободният осъществява Божията човечност!

Всичко, що има в списание „Нур“, е казано от Съсътворителя – Човешката божественост!

Затова Посланието на Планетния Логос за неговата десетгодишнина е Послание на Бдението!

Честита 10 годишнина!

На безсмъртния не се пожелава вечност!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021