Зареждам...
брой 1 / 2004

ПРОГЛАС

Извървете своите Голготи!

Аз съм Пътят, Истината и Животът! – каза Хрис тос.

"Via vita est!" (Пътят е живот!), казвали римляните.

Жертва без Път не е подвиг! – казва Учението Път на Мъдростта.

Който не може да извърви своята Голгота – а Голготата е Път, който прави Живот, – остава да съществува: няма лично битие, няма социален подвиг, няма Мирова жертва. Голготата е белег на жизнена трайност, когато несмутени вестоносци ви вестят Посланието на Битието. И все пак тази Голгота, или този Път е зрим. Но има едно тайнство Голгота, за което съм казал: Боговете не правят молитва, а творят!

Така че идеята за Битието е много по-цялостна, по-всемирна, отколкото радостта в Учението. Битието трябва да прави дом и Олтар, раждане и Рождество, да срещне Човешката божественост с Божията човечност!

В Посланието ни се казва, че Адам се търси като бог, а Помазаникът Иисус се утвърждава като Христос-Бог. Това е тайнството на реализирания човек бог в развитие.

Посланията са енергия на Културните раси и дихание на Духовната вълна. Те са причастие от Мировия Олтар – Книгата на Живота у нас.

Посланията са азбучният буквар на Знанието за бъдните Богове на Земята!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021