Зареждам...
Послание на Планетния Логос за 2004 година (1/2004)

Послание на Планетния Логос
за 2004 година

 

Отче наш!

Да се свети името Ти;

да прииде царството Ти;

да бъде волята Ти!

 

Научи ме,

жив да бъда в Тебе,

светъл в Дух и Душа,

целомъдрен в мисъл и тяло

и със събожническо служение
към всичко!

 

Ти си сега
и във всички времена!

А М И Н !

 

На 21/22 декември влиза Новата две хиляди и четвърта (2004) астрономическа година от Христовото летоброене.

На бдение в Мировия храм в часа на благодатта Той рече:

 

Деца на Деня, извървете своите Голготи!

 

1. Познайте тайната на раждането и Пътя на Рождеството;

2. Познайте защо Вашият Олтар е бог у Бога;

3. Кажете на света за новото Битие!

 

В 0.00, 6.00, 12.00, 18.00 часа в четирите посоки на света се четат Молитвата на Мъдростта, Посланието с Повеленията, текстовете от Евангелията, параграфите от Агни Йога и трите лични Искания!

 

Евангелия: Матей Марко Лука Иоан
  2: 1 - 3 1: 9 -11 1: 30-32 1: 12-14
  5: 46-48 11: 7 - 9 14: 2 - 4 10: 18-20
  28: 18-20 16: 14-15 21: 1 - 4 19: 25-27
Агни йога: §§ 43, 188, 359, 410.

 

Господи!

1. Дай ми [ни] свобода от минало;

2. Научи ме [ни], че жертва без Път не е подвиг;

3. Дай ми [ни] битка, която ражда мир!

 

Амин!

 

Това е Послание на Битието!

 

Евангелия

Матей 2:1-3.

1. А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха:

2. де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.

3. Като чу, цар Ирод се смути, и цял Иерусалим с него.

 

Матей 5:46-48.

46. Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите?

47. И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците?

48. И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.

 

Матей 28:18-20.

18. И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

19. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,

20. и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.

 

Марко 1:9-11.

9. И в ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоана в Иордан.

10. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него.

11. И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение.

 

Марко 11:7-9.

7. И докараха ослето при Иисуса, намятаха върху него дрехите си, и Иисус го възседна.

8. А мнозина постилаха дрехите си по пътя; други пък сечеха клони от дърветата и постилаха по пътя.

9. И които вървяха отпред, и които Го съпровождаха, възклицаваха и казваха: осана, благословен Идещият в име Господне!

 

Марко 16:14-15.

14. Най-сетне се яви на самите единайсет, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на ония, които Го бяха видели възкръснал.

15. И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари.

 

Лука 1:30-32.

30. И рече є Ангелът: не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат у Бога;

31. и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Иисус.

32. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давида;

 

Лука 14:2-4.

2. и ето, застана пред Него един човек, болен от красник.

3. Иисус продума на законниците и фарисеите и рече: позволено ли е да се лекува в събота?

4. Те мълчаха. И като хвана болния, изцери го и отпрати.

 

Лука 21:1-4.

1. А като подигна очи, Той видя богатите, които пускаха своите приноси в съкровищницата;

2. видя също и една бедна вдовица, която пускаше там две лепти,

3. и рече: истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всички;

4. защото всички тия от излишъка си пуснаха приноси за Бога, а тя от немотията си пусна цялата си прехрана, що имаше.

 

Иоан 1:12-14.

12. А на всички ония, които Го приеха, – на вярващите в Неговото име, – даде възможност да станат чеда Божии;

13. те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.

14. И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.

 

Иоан 10:18-20.

18. Никой не Ми я отнима, но Аз Сам от Себе Си я давам. Имам власт, да я дам, и власт имам пак да я приема. Тая заповед получих от Отца Си.

19. Поради тия думи пак произлезе разпра между иудеите.

20. И мнозина от тях казваха: бяс има и не е в Себе Си; защо Го слушате?

 

Иоан 19:25-27.

25. При кръста Иисусов стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.

26. А Иисус, като видя майка Си и стоещия там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: жено, ето син ти!

27. После казва на ученика: ето майка ти! И от оня час ученикът я прибра при себе си.

 

 

Агни йога

 

§43. Ученикът не е длъжен да се лиши от собствена воля, нито пък Учителят бива да заробва. При това необходимо е осъзнаване на връзката с Йерархията и съгласуваност в действията, хармониране на свободната воля с признаването на Учителя. Обикновено само слабите умове се смущават. Разбира се, условията и ограниченията пречат на свободата в нейния вулгарен смисъл. Но съзнанието за целесъобразността и културата подчертават огромното значение на Учителя. Приемането на Учителя ни отваря първата врата на еволюцията. Не трябва да внасяме надземни предпоставки в понятието на Учителя. Той е този, който ще даде най-добрия съвет за живота. Тази близост към живота обхваща и знанието, и творчеството, и Безпределността.

 

§188. Всеки световен период си има своята особена Йога, съответна на физическото състояние на света. Не може да се употреби елементът на земята там, гдето е нужно огненото изцеление. Ни водата, ни въздухът не ще заменят крилата на огъня. Както е неумолима катастрофата, унищожаваща цели материци, така е неотложна Йогата на познаването на огнената мощ. Разбирането сроковете на нeщата е признак за просветление на съзнанието.

 

§359. Особено трудно е да се застави една бързолетяща птица да лети бавно. Няма по-голяма жертва от тази, която прави разширеното съзнание, когато се посветява на проявената действителност.

 

§410. Трябва да се обхванат нови кръгове. Не е разумно да се ограничавате в колибите, отминавайки дворците. Също така би било ограничение да останете в дворците, забравяйки хижите. Не се ограничавайте.

 

 

Посланието и Зодиакът

 

  Повеление Евангелие Агни Йога Искане
Козирог 1 Матей 2:1-3 §43 1
Водолей 1 Лука 14:2 -4 §188 2
Риби 3 Матей 28:18-20 §188 3
Овен 2 Марко 1:9-11 §188 1
Телец 1 Марко 11:7-9 §410 2
Близнаци 3 Марко 16:14-15 §359 1
Рак 2 Лука 1:30-32 §359 2
Лъв 3 Иоан 10:18-20 §410 1
Дева 2 Лука 21:1-4 §43 3
Везни 2 Иоан 1:12-14 §410 3
Скорпион 1 Матей 5:46-48 §359 3
Стрелец 3 Иоан 19:25-27 §43 2
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993