Зареждам...
брой 2 / 2004

Проглас

Тайната на Битието е: Да бъдеш, не да имаш!

Само Бог живее! Той не е реформатор, Той е Творец!

Той е воля за Сътворение и Път за обожествяване – като доктрина на Учението Път на Мъдростта.

Затова Човек, не човекът, няма да престане да търси Бог – докато намери Бога. Бог като Мирово съзнание, не като изповядана сила или олицетворено име. Съзнание, което от Хаоса ражда; или еманира, атомира; или е Воля, която създава света! Така различните концепции ще дават отличаващи се оценки на Битието, Небитието и Пакибитието.

За нас Бог Отец, условно, е името на Твореца; на Нищото, на Безпричинната причина; на Битието. И Той не възкръсва, защото е нероден!

Сътвореният Адам и роденият Йешуа се срещнаха на Голгота, водени от Еволюцията, като път на съвършенството, както каза Христос: Бъдете съвършени, както е съвършен вашият Отец!

Затова приемаме, че Еволюцията е човешкото наименование на Светия Дух в жизнеността ни!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021