Зареждам...
брой 4 / 2004

Проглас

Голгота не е проблем на карма, а на посветеност!

За всеки има Голгота, но не всеки я е изходил! Преломен момент е Духовната вълна.

Срещата между черепа на сътворения Адам и Кръста на родения Христос е свобода от Адиса и живот в Небесните царства. Среща между смъртта (еволюцията) като път на Знание и екзистенцията (Единосъщието) като наука на Живота.

Какво е Голгота? Феникс, а не парад за освобождаване на грешници.

Отец, Син, Светият Дух! Това е Голгота – граница на духовната пасивност. Такава е превенцията на Духовната вълна на Мъдростта, която обяви Книгата на Живота за Олтар на бъдещето, и парадигмата – да бъдеш, а не да имаш!

Ще има ли Голготи? Да! Защото безсмъртието е властност – смъртта е услуга.

Човекът (Синът) не е само съ-Божествен, а и Единосъщ!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993