Зареждам...
брой 0 / 2006

Вместо Проглас

Г-н Толев, как характеризирате 13 годишния период на списание „Нур“?

Списание „Нур“ е Диханието на Отца в Духовната вълна на Мъдростта. То стана предвечна жизненост, защото разкри Пътя на Божията човечност, изразена чрез Човешката ни божественост!

 

Каква е бъдещата стратегия и тактика на „Нур“?

Стратегията му е свобода от минало, напомняна цели 13 години, а приложната му тактика е Учението Път на Мъдростта. Това е воюване за бъдеще! Макар че Соломон беше казал: Нищо ново под слънцето, в Откровението на Христос е казано: Всичко ново творя!

 

Какви ще са задачите на списание „Нур“ след публикуване на всички Ваши слова?

Списание „Нур“ няма друга задача, освен отговорно приложение на доктрината „Йерархия на Духовните вълни“, която изразява Мировото Съзнание срещу планетното Адамово Знание!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021