Зареждам...
брой 1 / 2007

Проглас

Посланията чертаят Път; Списанието върши служение!

Годишнината е условност; както благодатта е израз на отговорност, а самосъзнанието е плодоносие. Тези листи пълнят Книгата на Живота, а тя е Богоизраз!

Годишнината е възраст, благодатта е поносимост, служението в себеличие е жертва; Книгата на Живота е Аз и Той!

Списание Нур навърши вече 2 по 7, т.е. 14 години. Благодатта му говори за духовна зрялост, а приносът му като скрижала на Учението Път на Мъдростта, т.е. зримата Книга на Живота – за събудено съзнание: човекът бог в развитие.

Нашето съзнание, трансформирайки боговете, освобождава планетата от тези родилни поселници и ражда Сина – Бог в религията на Баща Си. Затова беше казано в Посланието на Присъствието: Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях Възкресението!

Посланията, скриптирани в страниците на Нур, са сакралната страница на Учението Път на Мъдростта, прибавена към Книгата на Живота!

Посланията, като потреба на изява и достояние на бъднината си, не могат без Нур, а Нур, като потир за причастие, не може без харизмата на свещените хляб и вино, т.е. Посланията!

Бъдете благословени, Деца на Деня и съсътворители!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021