Зареждам...
брой 1 / 2009

Проглас

Бог не е наш, ако ние не сме Негови!

Не е нужен aтеизъм, за да имаш Бог;

Не е нужна лодката на Харон, за да имаш Рай;

Не е нужна фараоновата мумификация, за да имаш Сфинкс!

Нужен е Хермес, който рече: Боговете са безсмъртни човеци, а човеците смъртни богове;

Нужен е Цезар, който рече: Жребият е хвърлен (Аlea iacta est);

Нужен е Христос, който рече: Аз и Отец сме едно!

Това е пожеланието ми за Деня на Децата на Деня!

Ако разтворите Алманаха на Мировото Сътворение и планетното си битие, прочетете скрижалата на Адамовото сътворение, за да научите кой Хаос роди ред. Потопете се във водите на реката Лета, за да няма нито миналия бог Кронос, нито изповядания още с око за око.

Научете, че Знанието не е грях; изявете смелостта на Пилат да кажете кога имате вече Ecce Homo; поклонете се пред пригвоздената и възкресяема плът на Голгота, за да имате зримия теогон!

Мировият Път чака своите събожници!

Не, не се търсете другаде!!!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993