Зареждам...
брой 1 / 2010

Проглас

Адаме, где си?
Битие 3:9

Дефинираното тайнство – Боготърсене, е надмогната преходност и съзнание за другия. Пътят на търсене на Бог е човекът в планетния процес: от очовечаването до обожествяването – стадии на Коренните раси. При този процес всекидневна нагледност и неопровержимост е смъртта, а тя е идея за безсмъртие. Именно битката, или преходът между смърт и възкресение е пътят на Боготърсенето!

Безверие няма – има безбожие (Себеотричане). А Бог не е догма – животът може ли да бъде догма?! Вярата в Бога е станала догма – не Той! Само неусвоимостта Го прави догма. Неусвоимостта йерархира търсенето, а еволюцията го градира. Еволюцията извежда тотема, т.е. бога извън човека; тя извежда и легитимира индивида – Зевс и хероичните образци на митологията. Но и митологичните богове са отживели, и още отживяват себе си... Затова Иисус рече: Оставете мъртвите да погребват своите мъртъвци. Това вършат доктрините на очите, на сърцето и на Духа!

Така еволюцията продължава. Водата като астрален образ на Светлина дава своите образци. Следва огънят, като вибрация на мисълта: Прометей краде огън – мисълта. А тя дава личността! Тук е и Богоборецът Иаков, който става Израил. След това Боготърсенето, като осъзнато битие, е изразено от Пилат: Ето човека!, а Христос казва: Аз и Отец сме едно! Следователно човекът тръгва към Бога, защото в човека е Бог! Тук е идеята за събожника. Очите на Бога са нашата съвест – човекът събожник!

Боготърсенето има един апогей – Бог се търси чрез Бога у нас! При тези човешки пътувания Теренций ще съзре еволюцията: Нищо човешко не ми е чуждо... Но човекът не е еволюцията – тя само го обслужва, тя побеждава Антей. И само човек може да търси Бог! Затова Голгота е сумиран образ: Черепът на Адам и Кръстът на Христос!

Но безбожието загуби идеята човекът бог в развитие. Тогава Боготърсенето изведе Знанието – Новата Голгота, Доктрината на Учението Път на Мъдростта!

Боготърсенето е йерархия – харизма на посветения!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993