Зареждам...
брой 2 / 2010

Проглас

Посланията са хлябът на Мъдростта!

Събуждането не е още будност! Будността е отговорност под властта на Духовните вълни и сега под енергиите на Посланията. Посланията са автентичен израз на поносимост на духовната нотност на планетната йерархия в поведение и знание – от тотемно моление до личностен олтар; от Рождеството на Космичната Мъдрост, родила Пътя, до идеята за събожника!

Да събудим зримост за видим и невидим свят, та предсетата да ни опази от бедата, когато понесем благодатта;

Да осветим живота като родилна утроба на Децата на Деня, чието смирение не смущава щедростта;

Да не пусне бдението завистника в пазвите на нашето битие!

Затова в Посланията е казано: "Научи ни да не плачем на гроба на миналото!" – защото гравитацията не дава Възкресение и илюзира покой; "Научи ме на: милосърдие от Любов; знание от Мъдрост; служение от Истина!" – защото тогава благодатната болка на еволюцията не тежи във всекидневието!

Това всъщност е будността; това е да отворите вратата на бъдещето и осветите настоящето! Тогава Планетният Логос ще ви каже: На Път сме, Деца на Деня!, а вие ще отвърнете: Свободни от страх сме за принадлежност!

Такава е благодатта и водещата ръка на Посланията!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021