Зареждам...
брой 3 / 2011

Проглас

Първичният израз на Живота – молитвата, е беззаветният му завет!

Животът се осмисля като се осъществява в битие – като етапи на Еволюцията. Битието е йерархично – Животът е цялостен! Затова не се осъзнава Еволюцията.

Животът е повече от едно съществуване! Той е осъзнато Божество, а не олтарно признание. Битието има богове – Животът има Божество!

Първите Послания на Планетния Логос са уроци по битология, а наименованите Послания са израз на отговорност и служение. Всички те са кръвната картина на планетния поселник. Но последното – Посланието на Живота, е без кръвна група. То е цялостно – било като битология, било като социология, било като култура, било като духовно единство – Аз и Той сме едно! Това е манифест на Възкресението!

Възкресението е присъствена човечност и Боголикова божественост. Човекът бог в развитие е вече свободен от Себе си – не е подвластен, а е Съсътворител – защото служи с Диханието!

Да се каже – е прозрение; да се утвърди – е откровение; да се приложи – е Живот!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993