Зареждам...
Мъдростта в скрижали Глава I, Тема 1.5 Космична материя (3/2011)

Мъдростта в скрижали

Глава I, Тема 1.5
Космична материя

 

„МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културни феномени и откровения в еднословен израз!

Светът има много очи, но зрящо е само окото на Бога и Човека.

Животът като поведение се учи, като философия се обяснява, като религия ражда култура, като воля еволюира, като йерархия обожествява!

Тя – „Мъдростта в скрижали“, не може дори да се нарече книга, тя е Мироздание: Дух и Материя, Бог и Човек, Огън и Път, Единство и Раздвоение.

Еднословният феномен, наричан афоризъм, сентенция или мисъл, е крилатата птица на Посветения, освободил се от бедните скърби на земното жителство.

С нетревожна безучастност „Мъдростта в скрижали“ ще отвърне на съпоставки и завист човешка – иначе тя няма да е Мъдрост.

Тя, „Мъдростта в скрижали“, е тревога – свобода от страх и надмога над идеята зло. Нека опитаме да бъдем тревожни!

Човекът е Богоосезаема необходимост!


Космична материя

 

1. От Праматерията – Пракрити, се демонстрира Космичната Материя!

2. Материята е кондензирана енергия на Мировия Логос.

3. Космичната Материя е продължение на Вълната на Всемирния Дух.

4. Материята е толкова Дух, колкото и Духът е Материя.

5. Материята е Живот – тя е ликът на Духа!

6. Материята е продължение на Мировата Мисъл, манифестацията `и е дело на Всемирната Воля!

7. Космичната Материя е формата, в която Всемирната Воля създава световете.

8. Без Космичната Материя не може да се демонстрира Всемирния Дух.

9. Всяка манифестация на Материята е плод на вибрация на Духа.

10. Материята в разнолицието си само прикрива Единството!

11. Духът е властният, Материята е чакащата, но тя демонстрира силата на Живота!

12. Духът и Материята са съпроводност – разделянето е илюстрация.

13. Духът е първенствуващ, но това не лишава Материята от Духовност.

14. Няма битие без Материя, нито материя без Дух.

15. Предопределението на Материята е да съпровожда Духа в Неговото предназначение!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021