Зареждам...
Откриване на Шестнадесетия семинар (3/2011)

Откриване на Шестнадесетия семинар

Събожникът е нова планетна и Mирова йерархия!

Скъпи Деца на Деня! Нека радостта ни да бъде пълна! С молба за осъществяване предназначението на събожника! Благодаря от сърце, че вашият път и вашата воля са ви довели до това, което се нарича Небе на Мъдростта!

Няма по-голяма радост в живота, когато видите осъществена своята родена като копнеж духовност. Именно затова последователите на Учението Път на Мъдростта са наречени Деца на Деня. Вярно е, че в Откровението е дадено, че в бъдещото царство на човешката бъдност няма да има нощ. Нощ – това е онази плътност, която ви е лишила от светлина. Но ето, че винаги е имало Небе, което е озвездено. И това Небе на Децата на Деня е именно тайната на вътрешното откровение – тайната, че човекът е бог в развитие; тайната, че човекът е не само сътворен, той е и съ-Сътворител!

Следователно онова, което можем да кажем, че е нощ, е нашата материя и затова Учението ви дава един връх – одухотворяване на материята. Тази нощ е обслуга, от която планетата ни е имала нужда, тя е материята, която приютява Твореца, за да станем с него съ-Сътворители.

Одухотворяването на материята е свобода от облачността, свобода от онова, което е наречено „нощ“. Материята трябва да я трансформираме, за да изведем своя Кундалини. Тогава Денят се освобождава и затова Децата му са в Учението Път на Мъдростта – те не можаха нито в Любовта, нито в Правдата да бъдат Деца на Деня:

  • Правдата брани материята;
    Любовта брани мисълта;
    Мъдростта брани Духа!

В този смисъл днес ще ви бъде поставен проблемът: „Събожникът – нова планетна и Мирова йерархия“. Битието на човека е покрусено именно от това, което се нарича непосветеност. Просто светът е пълен с недоимъци от Мисловното поле, с недоимъци от Причинния свят и понякога се изумявам от тях. Говорят се нелепости, когато не се познава йерархията на будния Кундалини...

Това опущение днес ви доведе тук. И аз ви благодаря от сърце! Вашата преданост е озвездено Небе. Благодаря ви от сърце за приноса, който направихте със своето присъствие! Не е проблем на избраници – проблем е на жертвеници! На онази клада, на която може да изгорите миналото си и да си сложите венеца на бъдещето. Това е вашият Път, скъпи Деца на Деня!

Вашата жертва е новото слънце, с което ще бъде огрята човешката даденост!

 

31.07.2011, Родопа планина, Пампорово, хотел „Преспа“

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021