Зареждам...
брой 1 / 2012

Проглас

Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението!

В триизмерното царство човекът е съ-Сътворител. Събожникът е съ-Сътворител чрез четвъртия и петия център на Кундалини и йерархира до шестия и седмия център. Човекът е божество с Мирово съзнание, но не още с лично царство, т.е. не е още Боговластник. Затова трябва да мине през всичките седем центъра до универсалната себичност Аз и Отец едно сме!

Беззаветният Завет е вече Знание без подвиг, тъй като Разпятието, дало Възкресението, е емблема на Учението на Любовта.

Външният белег на Беззаветния Завет е прозвището събожник, а това е аура на Учението на Мъдростта, както прозвището човек е аура на Учението на Любовта.

Това е йерархия – ако не носите Божеството, няма как да оправдаете дивака! А забравеният дивак е вече лист от живяна градация.

Учението Път на Мъдростта носи белега да смути света със своята схема за неговото одухотворяване чрез Посланията на Планетния Логос!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993