Зареждам...
брой 1 / 2013

Проглас

Дерзайте – няма зло!!!

Тезата за Кармата и Прераждането в Духовните вълни е една нова преценка на идея за Път.

Предшестващите религиозни съзнания (многобожия, двубожия и пр.) нямаха Прогласи. Но идеята за единобожие не можеше да не роди Проглас – Про-Глас от Отца, от Небето – из Висините. Особено когато от тази Вис се определя карма и прераждане в лоното на Духовните вълни.

Старите духовни системи не стигнаха концепциално до идеята, че Знанието трябва да предшества Добродетелта. Те не поставиха въпроса и за изменение.

Индийската религиозна система не можа да разчупи вътрешната си костеливост. Макар че е единствената система, признаваща еволюцията, тя не приема прииждането на нови Духовни вълни!

Правдата пък няма идеята за възземане – има само отношение. Отношението е поведение и съпоставка, но не прозрение и Път!

А в Любовта остана нееволюиралото зло, т.е. остана идеята за грехопадението. Затова тя дава идея за спасение!

Деца на Деня, кажете сбогом на злото като нееволюирало добро!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021