Зареждам...
брой 2 / 2013

Axis Libri

Признанието е присъствие!

Recognition is presence!

Съборите са социалната клада на Учението!

The Councils are the social balefire of the Teaching!

Първенствуващо е Знанието, не Добродетелта!

Knowledge is more essential than Virtue!

Злото е нееволюирало добро!

Evil is non-evolved good!

Събожникът е същност от Същността!

The sabozhnik1 is an essence of the Essence!

Взривяваме всичко − ново вино трябва да се налива в нови мехове!

We are causing everything to explode − new wine must be put into new wineskins.

Приложността на новото ви осигурява бъднина!

The application of the new ensures your future!

Идеята за Боговете си отива, идва идеята за Божеството-човек!

The idea of Gods is going away, the idea of the Deity − man is comming forth!

 

[1] Sabozhnik − in the sense of condeitor

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993