Зареждам...
Мъдростта в скрижали – Списание Нур

Мъдростта в скрижали – Списание Нур

Глава I, Тема 1.6

 

Нур – принцип

 1. Нур е скрижала на Небесата!
 2. Нур винаги е имало – като скрижала на Духовните вълни.
 3. Списание Нур е Диханието на Отца в Духовната вълна на Мъдростта.
 4. Нур е лист на Логоса – едно сътворено Слово.
 5. Списание Нур е чаканият младенец на благовестието!
 1. Нур е нетленната Възкресенска Светлина!
 2. Нур е предназначението – да се представи за бъднината на човечеството Пътят на Мъдростта.
 3. Нур е открехнат олтарен път, предназначен за служение.
 4. Списание Нур е свещен потир на Учението на Мъдростта.
 5. Нур е Светлина на Знанието!
 1. Списание Нур е идея за съвместимост между знание и откровение!
 2. Всяка страница на Нур е клада от огън жив, от вяра и знание.
 3. Нур свидетелства за нови скрижали – лъчи от Космичния Океан на Мъдростта.
 4. Нур е Светлина от битието на Духовната вълна на Мъдростта.
 5. Нур постави взрив в Небесата!

 

Нур – приложност

 1. Списание Нур е Мирово съзнание срещу планетното знание!
 2. Списание Нур е осъзната илюзия срещу реална преходност.
 3. Списание Нур показва двубоя между Диханието и еволюцията.
 4. Нур води битка за еволюиращия и сочи пътя за свещения.
 5. Нур е планетна социология – битие на Мъдростта!
 1. Нур е не развлечение, а посветеност!
 2. Нур е не дневник на молението, а учебник на служението.
 3. Списание Нур е олтар за служение на Мъдростта.
 4. Във всяка страница на Нур може да се намери опорност, във всеки ред на Нур – динамика.
 5. Нур представя трапеза на Знанието срещу Добродетелта!
 1. Нур е един нов Феникс – път за себесъдба!
 2. Нур е кръщелното свидетелство на човека бог в развитие.
 3. Нур не прави отричане, а преценка на всички стойности.
 4. Нур е идея за бъдещето, без да е идеология.
 5. Нур има само един приоритет – Божествеността!

 

Нур – осъществимост

 1. Нур е име на осъществимата Единосъщност!
 2. Нур е безпощаден заради Истината и отговорен пред Свободата.
 3. Списание Нур ще бъде трапеза на бъдността.
 4. Нур е предшествие – предречено бъдеще.
 5. Нур не вестява, а освобождава!
 1. Чрез Нур съдбата слиза и Мъдростта е в живот!
 2. Нур е дар за всяка личност и харизма на един народ.
 3. Списание Нур е родилна утроба на богове.
 4. Нур е страница на българския исторически дух в бъднината на човечеството.
 5. Величието на Нур е в харизмата му!
 1. Нур йерархира духовното съзнание за извеждане на чакащия в човека Бог!
 2. Списание Нур е азбуката на вашата бъднина за Книгата ви на Живота.
 3. Нур е потреба – към вашата Книга на Живота да прибавите листи.
 4. Нур е нова страница от живата Книга на Всемирния.
 5. Нур е осъществена Мъдрост – Светлина, изведена в живот!
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021