Зареждам...
Прогласи за Мъдростта – духовен Път

ПРОГЛАСИ
за Мъдростта – духовен Път

 


 

Проглас

от Нур 0/1993 за темата

СЛОВО ЗА МЪДРОСТТА КАТО ДУХОВЕН ПЪТ

Да бъдеш буден, когато
измамен светът заспива
...

Всяка Духовна вълна е в един еволюционен стадий на планетната цялост – степен на възприемането и осъществяването `и в Пътя към съвършенството. Духовната вълна, като сила на самото Божество, се въплътява в един Син Божий. Духовната вълна носи определени идейни концепции, които като по-висши мистериални сили акумулират идеите на предишните Вълни. После духовните Учения преминават в религии...

След Правдата и Любовта, дадени на човечеството от Учителите Буда и Христос, назряла е потребата да се върви по Пътя на Мъдростта.

Светлината на Мъдростта е утвърдена вече в света и, осъзната или не, тя работи и променя. Търсенето в настоящето на духовни ценности, пробуждането на психични сили и способности, социалните промени свидетелстват за присъствие на една нова Космична енергия.

Време е всеки, който иска да пие жива вода, да утоли жаждата си от реката на Мъдростта!

 

Мъдростта е една орисана съдбовност!

(афоризъм от темата)

 

 

 

 

Проглас

от Нур 2/1995 за темата

ДУХОВНАТА ВЪЛНА НА МЪДРОСТТА В БИТИЕТО

Духовните вълни са не революция, а осенение!

Човек е родено бъдеще като изказ на благовестието и воля на изпълнението! Огън, вода и плът; вик, меч и слово – вик за живот, меч за развитие и слово за обожествяване! Затова хората знаеха пътищата до боговете и прилагаха тайнства, магии и ритуали.

Идеята за Вавилонската кула е настъпление към небесата, но незавладяна позиция в царството Небесно, което Духовната вълна на Мъдростта трябва да осъществи.

Проточена е една нескъсваема нишка: от начеващо съзнание до себесъзнаващата Мъдрост и освобождаващата Истина; от познанието до безсмъртието; от мистерията на човека до мистерията на Космоса – за да се одухотвори материята и осъществи Духът!

Мъдростта е свобода от образи, символи и догми! Тя е свобода от страх и динамизиране на еволюцията с идея за световна душевност – Мировото битие.

Духовната вълна на Мъдростта не носи отрицание – природата е безжалостна, но не и жестока!

 

Вълната на Мъдростта е възрастта на
духовната зрялост на човечеството!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/1995 за темата

ПРОЗРЕНИЕТО В ДУХОВНАТА ВЪЛНА НА МЪДРОСТТА

„Тоя, Който Ме е пратил, е с Мене...“
(Иоан 8:29)

Стремежът на човека е свобода от самия себе си. Пътят е прозрението, което дава „жива вода“. То остави на историята една безименна самарянка – свобода, та всеки, който каже: „Дай ми тази вода“, да е ничий друг, а само на Господа!

Няма път без себежертва, но страхът, вкаменил прозрението, ни лишава от нея. Затова Мъдростта като Духовна вълна трябва да води първия диалог с живота за освобождение и приложно действие на прозрението – Не се страхувайте от тези, които убиват тялото, рече Христос.

Прозрението не е стихия, то е паметник на будността! Не бива да имаме неудобство и тревога да попитаме кой го оскърби и затвори храма на посвещението и безсмъртието. Трябва да потърсим в личното и Мировото битие защитна клауза за нашата душа в Хартата за правата на човека.

Храмът на безсмъртието е плод на прозрението за реална вечност.

Прозрението е лична проява, а не колективна психоза!

 

Прозрението е око на Живота!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 2/2000 за темата

ПРИСЪСТВИЕТО НА МЪДРОСТТА В ЛИЧНОТО, СОЦИАЛНОТО И МИРОВОТО БИТИЕ

Победете сенките на Съдбата!

Учението на Духовната вълна на Мъдростта, т.е. Небето, е достатъчно щедро да храни всеки, чиято отговорност го прави Дете на Деня, за да мине своето обучение в Учебни години и поредни Събори.

Децата на Деня не са вестители, а освободители! Те няма да водят битки срещу богове, а за богове; не битки срещу канонизирания, а заради свещения!

Голямата им идея за служение е освободеният човек да изведе ограничения Бог като Миров свидетел на Откровението с реален знак – Мъдростта в Третото хилядолетие; с нов олтар за изповед на богочовечеството – Книгата на Живота.

Така започва културата на прозрението и осъщественото предназначение – новата характеристика на Живота.

Не пречете на ограничения Бог да се изяви като свободен човек и позволете на свободния човек да отгроби чрез възкресението си ограничения Бог! Това е урокът на Anima Mundi!

 

Присъствието на Мъдростта в Третото хилядолетие
е една воля на Мировата даденост!

(мото на темата)

 

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2001 за темата

ДЕЦАТА НА ДЕНЯ – КЛАДА НА СВОБОДАТА

Историята е изкупителка на безжалието на еволюцията!

Обществото Път на Мъдростта обяви 13 октомври за Ден на Децата на Деня и официално откриване на своята Учебна година. Същността не е в традицията, върховенството не е в празника, те са в предназначението и в прозвището Деца на Деня!

Основното е свободата, потребна на идеята човекът е един бог в развитие! Това е да се ползва услугата на смъртта в съживеене с безсмъртието.

Затова Посланието е наречено Живототворчество, а историята – изкупителка на безжалието;

Затова Децата на Деня нямат дълг, а служение, т.е. да отгробят Духа на човека във възможност да чете Книгата на Живота;

Затова най-хубавият, най-верният химн, който може да напише будността, е: Децата на Деня са клада на свободата!

 

Деца на Деня е нова Мирова йерархия и
прозвище на отговорността!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2002 за темата

МЪДРОСТТА – НОВА СТРАТЕГИЯ НА ЖИВОТА

Неходеният Път на Мъдростта е новата стратегия на Живота!

Мъдростта като знание не ви прави грешници, а битие на изведена Човешка божественост от вложената Божия човечност.

Стратегия не на оцеляването, не на homo sapiens, а на Космичния безпримерник в културите на земния поселник, надкрачил ответната си Човешка божественост – това е новата стратегия на Мъдростта в живота!

Не се търсете в наколните жилища, т.е. в необятната астрална шир;

Не се търсете в подвижната скиния на ума, т.е. в законотвореца на съображения и безжалие;

Не се търсете другаде освен като Мирова необходимост!

Свобода от съдбата на синедриона и прокуратора, като култури на минали и настоящи бедствия! Тъй като Христос рече: Аз съм хлябът на Живота!

Да се отрича Новата стратегия е примитивно; да се доказва е банално; да се живее е божествено!

 

Учението на Мъдростта не е тактика –
то е стратегия на Живота!

(афоризъм от темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2003 за темата

13-и СЪБОР НА ОБЩЕСТВО ПЪТ НА МЪДРОСТТА

(Среща в Дома на Мъдростта)

Прославата на 13-ия Събор е вашият Проглас!

На жизнената пътека – неуморност!

Учението Път на Мъдростта е кърмещата гръд на вашата Бъдност.

Бъдете благословени в Пътя на служението!

 

Домът на Мъдростта е майчини скути –
за закрила, служение и бдение!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2004 за темата

1-ви СЪБОР ОТ II ЦИКЪЛ СЪБОРИ НА ОБЩЕСТВО ПЪТ НА МЪДРОСТТА

(Поздравление в Дома на Мъдростта)

За да стане Сътворение, трябва да има Живот!

Честит Първи Събор от Втори цикъл Събори!

Сътворението е идея от Живота.

Станете съ-Сътворители, родили Битие! Това е призивът на Посланието на Битието.

На добър Път!

Безименният Някой!

 

Домът на Мъдростта е идея на бъдещето!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

(Поздравление за Дните на Дома на Мъдростта)

от Нур 1/2006 за темата

ПОСЛАНИЕ НА ЖИВОТА

(Слово)

Знаещият е повече дори от безгрешния!

Не се страхувайте да зовете Бог и боговете, защото Духът още не е в Единосъщие, а душата не е в път на Възнесение.

Културата на Учението Път на Мъдростта е обществена молитва в Третото хилядолетие! Дайте я! Обидно е да се живее по съображение за оцеляване, когато е потребна идеята за служение.

Науките работят с приложението; поетите работят с вероятното; мистиците работят с невъзможното!

В тези Дни на Мъдростта направете невъзможното – възможно, като дело на будността си в приложна отговорност!

За да имате отношение към митологичното, нужно е зрящо въображение;

За да имате отношение към Пътя на Знанието, нужна е доблест;

За да имате отношение към света на служението, нужен е Бог!

Зная, че обидна е оскъдната похвала, но щедрата развращава! Освободете се от своята еволюция! Това е идеята за Младенеца (без прераждане и карма).

Бъдете благословени в пътя на служението без Себе си!

 

Само човекът осъзнава и прави Живот!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 2/2006 за темата

СМИРЕНИЕТО – КУЛТУРА НА МЪДРОСТТА

Смирението е посвещение с миром!

Унижението не е смирение – затова Стената на плача не е направила юдейския народ смирен;

Жертвата не е смирение – щом с нея изкупвате грях;

Бедността не е смирение – щом с нея скривате немощ!

Смирението е култура, надмогнала и унижението, и жертвата, и бедността на духовната немощ!

Прозрете, че смирението е духовна култура, а не обредна добродетел или институционна потреба! То, смирението, като култура на Мъдростта, е, че:

Човекът е бог в развитие;

Смъртта е жертва за Знание;

Възкресението е себеобожествяване!

Ако Възкресението не крие безсмъртието, то тогава смирението щеше да бъде гробникът!

Само смирението може да приеме и оцени раздялата с миналото като харта на бъдещето, т.е. на събожника!

 

Смирението е короната на Учението Път на Мъдростта!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2008 за темата

СЛУЖЕНИЕТО – БЕЗ СЕБЕ СИ

Пътят на Себевластието е служение без Себе си!

Човекът бог в развитие е вече служение без Себе си! Когато се освободите от Себе си, виждате, че не сте грешници, а обвинени от отходени богове.

Боговете правеха само своите синове богове, но не и човека – събожник. А човек без божественост е истукан!

Йерархията за признание на нови богове е духовната потреба да бъдеш – да бъдеш събожник, а не да имаш – да имаш страх Божий! Единствен, който има право на богове, е човекът и единствен, който погребва мъртвите богове, е човекът!

Адам е трябвало да прави еволюция, за да има себе си, което сега трябва да пожертва в служение без Себе си – за да изведе Диханието (Кундалини), което никога не умира!

Древността каза: „Познай себе си и ще познаеш боговете!“.

Мъдростта казва: Служение без Себе си! – без богове, но да познаеш, че ти си бог в еволюция!

 

Служението без Себе си е свобода
от всички мъртви богове!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2008 за темата

ХИМН НА БЛАГОДАРНОСТТА

Просякът е обида за щедростта!

Духовният израз на щедростта е образът на благодарността! Неговата първа осезаемост е Дървото на Знанието, което е посочило Пътя към Дървото на Живота, чийто плод ви прави единосъщи със Сътворителя.

Това е Химнът на благодарността – дължима отговорност, наречена битие; път на осъществяване на Духовните вълни в тяхната плодност. Затова казвам, че човек не е даденост, а постижимост! Защото личното му Дихание определя като поведение фатума му в битието на планетата.

Химнът на благодарността е дължима дан на богове и човеци към Сътворителя – дан, припозната от Мъдростта. И няма по-голяма обида за човека от тази да изповядва Бог на жестокостта, защото Бог е най-търсената необходимост – чрез Него човек се осъществява в своето събожничество и ражда Химна на благодарността!

Събожникът трябва да изпее Химна на благодарността – като Себетворец и съ-Сътворител!

 

Химнът на благодарността е нотиран от
Учението Път на Мъдростта!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2009 за темата

13 ОКТОМВРИ – ДЕН НА ДЕЦАТА НА ДЕНЯ МИРОВИЯТ ПЪТ

Бог не е наш, ако ние не сме Негови!

Не е нужен aтеизъм, за да имаш Бог;

Не е нужна лодката на Харон, за да имаш Рай;

Не е нужна фараоновата мумификация, за да имаш Сфинкс!

Нужен е Хермес, който рече: Боговете са безсмъртни човеци, а човеците – смъртни богове;

Нужен е Цезар, който рече: Жребият е хвърлен (Аlea iacta est);

Нужен е Христос, който рече: Аз и Отец едно сме!

Това е пожеланието ми за Деня на Децата на Деня!

Ако разтворите Алманаха на Мировото сътворение и планетното си битие, прочетете скрижалата на Адамовото сътворение, за да научите кой Хаос роди ред; потопете се във водите на реката Лета, за да нямате миналия бог Кронос; научете, че знанието не е грях, за да нямате изповедания още с око за око.

Изявете смелостта на Пилат да кажете кога имате вече Ecce homo; поклонете се пред пригвоздената и възкресяема плът на Голгота, за да имате зримия теогон!

Мировият Път чака своите събожници! Не, не се търсете другаде!!!

 

Гол съм! – Аз и Той сме едно!

(мото на темата)

 

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2009 за темата

ПЪТЯТ НА БЛАГОСЛОВЕНИТЕ

Еволюцията прави от човеците богове, а
светителството ги прави съ-Сътворители!

Питал ли се е някой защо египетската култура е мумифицирала своите фараони?

Тя съхранява формата, за да увековечи преходността и така иска да аргументира безсмъртието. Не е усвоила знанието за Коренните раси и Духовните вълни – затова игнорира закона за инкарнацията; не познава скàлата на поносимост и отговорност и оттук не разбира, че безсмъртието е право на свобода, а жертвата – идея на възпитание!

Но да крадете на човека правото на непреривност, това значи да отречете неговите степени на обучение, посвещение и благословение.

Що значи обучение? Дело на неосъзната още благодат – будността!

Що значи посвещение? Израз на осъзнатата йерархия в жертвата – Голгота!

Що значи благословение? Всесъжение на олтара на Учението Път на Мъдростта и социализиран духовен белег на човека – събожник!

Стадиите нямат неудобство, а имат йерархия на поносимост като извинение на съвместимост.

Благословените са посланици в ответ на Мировия повик: Деца на Деня, вие сте пътници в Пътя – осъществете се! Такава е сакралната повеля!

 

Човекът е лъч от Абсолюта!

(мото на темата)

 

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2010 за темата

СЕБЕСЪЗНАНИЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ И СЛУЖЕНИЕ

Гол съм, Господи!
(Битие 3:10)

В орнаментиката на Общество Път на Мъдростта стои змията. А тя сменя своята дреха!

Приложната воля и творческото въображение са корпусът за всекидневие и празник – приложно-образно изявяване на Разпятието. Разпятието е най-плътният и най-осезаемият образ на приложна отговорност и себеосъзнато служение. То е потенциална идея за Възкресение – сумирано в понятието Голгота. Голготата е вече личен олтар – молитва на събудения!

Без отговорност няма жертва; без служение няма святост! Ето защо, когато искаме да характеризираме събудената отговорност и приложното служение, трябва да приемем Разпятието като потенциално Възкресение, т.е. като йерархия по ск`алата на посветените.

Така че себесъзнанието за отговорност и служение е планетният път за Единосъщие – Аз и Той едно сме! Надмогнато себе за Мирово служение! Събожник!

 

Отговорността е в доктрината на образа,
служението е в доктрината на подобието!

(мото на темата)

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021