Зареждам...
Прогласи за Посланията на Планетния Логос

ПРОГЛАСИ
за Посланията на Планетния Логос

 


 

Проглас

от Нур 2/2010 за темата

върху ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС
(Първи период: 1978–1981 г.; Втори период: 1982–1985 г.)

Посланията са и благодат, и водеща ръка!

Събуждането не е още будност! Будността е отговорност под властта на Духовните вълни и сега под енергиите на Посланията. Посланията са автентичен израз на поносимост на духовната нотност на планетната йерархия в поведение и знание – от тотемно моление до личностен олтар; от Рождеството на Космичната Мъдрост (родила Пътя) до идеята за събожника!

Да събудим зримост за видим и невидим свят, та предсетата да ни опази от бедата, когато понесем благодатта;

Да осветим живота като родилна утроба на Децата на Деня, чието смирение не смущава щедростта;

Да не пусне бдението завистника в пазвите на нашето битие!

Затова в Посланията е казано: Научи ни да не плачем на гроба на миналото! – защото гравитацията не дава Възкресение и илюзира покой; Научи ни на милосърдие от Любов; знание от Мъдрост; служение от Истина! – защото тогава благодатната болка на еволюцията не тежи във всекидневието!

Това всъщност е будността; това е да отворите вратата на бъдещето и осветите настоящето. Тогава Планетният Логос ще ви каже: На Път сме, Деца на Деня!, а вие ще отвърнете: Свободни от страх сме за принадлежност!

 

Раждането е тайнство, Рождеството – Път!

(мото на темата за Първи период)

 

Свобода от миналото – заради плода на Мъдростта!

(мото на темата за Втори период)

 

 

 

Проглас

от Нур 6/1994 за темата

Слово върху Посланието

Животът е отречена смърт!

Посланията са воля на Небето за духовен живот – зов за завръщане!

Настоящото Послание утвърждава ново битие. То се пулсира от Духовна вълна – Вълната на Мъдростта, която ражда йерархията Деца на Деня; осенява човечеството и е неделимо наследие.

Посланието не е урок за ума, а идея за Свобода и Живот! Единствен Животът е цялостният Бог. В него влиза и Смъртта, а не в Смъртта – Животът.

Само когато живеем за Любовта, работим за Мъдростта и се молим за Истината, ще имаме Свобода, т.е. Богоживот. И вече няма да казваме: „Господи, да се отворят очите ни“ (Матей 20:33).

Тъгата на Небето е свободата на земния човек!

 

Посланието е идея за обожествяване!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 5/1995 за темата

Слово върху Посланието

Посланието е хлябът на Мъдростта!

Мировите Послания са житейски олтари, където е жертвопринасяно: плът и душа, разбуна и мир, дом и храм. Те не са нито гадания, нито оракулства – Посланията са идея за нов живот!

В Рая няма олтар – слезлият Адам и чедата му чрез олтар са търсили Бога! Роди се братството на кръвта от майчината утроба до гроба, но братството човек-Бог, като Всемирна даденост и прозрение, се ражда от Космичната воля.

Колко много готовност за свобода е нужна, за да се гради нов живот! Колко праведни ръце трябва да се вдигнат към Небето пред новия антиминс, за да бъде осветена харизмата на новата Духовна вълна!

Една е ръката, която благославя; една е волята, която повелява; едно е сърцето, което жертва – Планетният Логос: Върша това, което Моят Отец върши; Моят Отец работи и Аз работя!

В живота на човека, земен и небесен жител, от Адам до Христос – от Гол съм до Аз и Отец едно сме, влезе едно друго, трето Дърво, чийто плод е Мъдростта – знание за ново битие.

Няма зло, има нееволюирало добро!

 

Неговото повеление е благодат,
Неговата благодат е озарение!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/1996 за темата

ДИНАМИКАТА НА ДЕНЯ Е БОГ В РАЗВИТИЕ

Посланията са безспорното Логосово присъствие, адресирано в личен и Миров план!

Тайната на Посланията е в спецификата на еволюционната и йерархическа потреба. Затова те са семе – семе нежънато още. В целогодишния цикъл те класят и плодят, а в хилядолетията работят в Духовните вълни.

Казано е: Не търсете спомен за човека, а живейте с динамиката на Деня – бог в развитие! Това иска Вълната на Мъдростта!

Най-страшна е бедната щедрост на ограниченото въображение, което не може да освободи Бог заради човека. Липсата на прозрение е събрала скръбната непреходност на навик и традиция.

Време е да се сменят божества, които са лоши човеци, с човеци, които са добри богове!

 

Посланията са хлябът на Отца!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/1997 за темата

ПОСЛАНИЕ НА ИЗОБИЛИЕТО

Пътникът е същият, пътищата са нови!

Най-потребното прозрение на пътника в Духовната вълна на Мъдростта, което тазгодишното Послание му даде, е, че човекът е една зрима теогония! Той може вече да прочете своя лист от Книгата на Живота, чиито печати бяха счупени от Любовта.

Шестицата стана деветка. Свърши магиката на чудото!

С душата на теогон пътникът трябва да узнае – какво иска Бог, какво чака Човечеството, какво Съдбата позволява. Да се освободи от милостинята на страданието и щедростта на стихийните богове.

Защото новата битка е за Бога в човека;

Защото знаещият е повече от безгрешния;

Защото човекът е богопоселник;

Защото голият Адам – ехото на съдбата, е облечен!

Настъпи часът на раздялата – натъжени ще има, но тъжни не!

 

Битката вече не е за човека,
а за свободата на Бога в човека!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/1998 за темата

ПОСЛАНИЕ НА СЛУЖЕНИЕТО

Посланието е двубой между тревога и отговорност!

Мъдростта не повелява, тя работи за Осъществяване, Себенадмога и Възкресение!

Една ръка откъсна плод от Дървото на познанието;

Една ръка направи криле и отлетя от Лабиринта;

Една ръка обезземи Антей и една майка осиротя;

Една ръка отвали камъка на Гробницата;

Една ръка „взе книгата от десницата на Оногова, Който седеше на престола“ (Откровение 5:7);

Една ръка посяга към Дървото на Живота – човекът зрим теогон;

Една ръка благослови служението да бъдеш!

Знаци на служението – Осъществяване, Себенадмога и Възкресение!

Безизходността не може да бъде властна над боговете, дори и човекът я победи като разгада Сфинкса. Човекът – бъдещ Бог и бъдеща Вселена!

Щедростта е хубав дар, когато и онзи, който знае да я получи, може да я даде за благото на света!

Посланията са една верова, морална и месианска стратегия!

 

Мъдростта не повелява!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/1999 за темата

ПОСЛАНИЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО

Дайте на света Богобъдното изповедание!

В Третото хилядолетие сме!

Една нова духовна песен за Бога-Човек и за човека-бог в развитие се пее...

Посланието е на Богозримо присъствие, което приложната отговорност изведе в: Бях, за да Ме няма!

В Третото хилядолетие сме!

Време е доктрината на грехопадението да бъде изгорена на кладата на Знанието, защото Правдата в тревога иска, но в отмъщение дава. А на Кръста човечеството срещна и позна Възкресението!

В Третото хилядолетие сме!

Бъдното битие е озаглавено вече: с нравствената категория – няма зло, има нееволюирало добро, с нов олтар – Книгата на Живота, с екзистенцията – да бъдеш, не да имаш!

В Третото хилядолетие сме!

На Децата на Деня е отреден съприсъствен живот и служение в храма на Мъдростта от ден Първи на новото летоброене.

Бог живее, боговете служат, човеците работят!

 

Бях, за да Ме няма!
Няме Ме, защото бях – Възкресението!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2001 за темата

ПОСЛАНИЕ НА ЖИВОТОТВОРЧЕСТВОТО

Олтар на моление вече е Книгата на Живота!

Преди една година влязохме в Третото хилядолетие. Цяла година присъствахме и осенявахме неговото битие – лично и Мирово, телесно и духовно, социално и културно, морално и жертвено!

Тази година с Посланието на Живототворчеството Обществото Път на Мъдростта води битка за свободата на свещения човек, т.е. за освобождаване от съдба. Съдбата е неизбежен съпровод на живота и в същото време неотложна смърт. Сама се храни в еволюцията до себенихилацията си – Възкресението, когато Синът става Единосъщ.

Прозрението като знание на Мъдростта и дерзанието като воля на предназначението дават образа на Живототворчеството и Единосъщието!

С това Послание Децата на Деня ще се учат да сменят скръбта със съдбата, а съдбата с Учение и с личности, които отговорно преценяват забравата на културите на старите престолнини.

Човекът е свещен, не институцията!

 

Освободете съдбата от пътя на вашата еволюция!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2002 за темата

ПОСЛАНИЕ НА ПРИЛОЖНАТА МОЛИТВЕНОСТ

Поведение може да има всяко същество;
молитва може да прави сътвореният човек;
божественост може да иска надмогнатият човек!

Непринудената принуда е болка на йерархията. Тя роди Посланието на Приложната Молитвеност. А време за нея е всяко днес!

„Искайте, и ще ви се даде“ – ще ви се даде път за лично битие;

„... търсете, и ще намерите“ – ще намерите събудения свидетел, т.е. Човешката божественост;

„... хлопайте, и ще ви се отвори“ (Матей 7:7) – ще ви се отвори гробът на Възкресението, т.е. победа на Божията човечност!

Тъй е, защото всекидневието е култура на еволюцията, а човекът пак е човек, но бог в развитие!

Посланието на Приложната Молитвеност иска да спрем да търсим утешение, че и друг страда. Защото това е психозата на инквизицията, която още убива – убива сега и събожника!

 

Свържете Божията човечност с Човешката божественост!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2004 за темата

ПОСЛАНИЕ НА БИТИЕТО

Посланията са енергия на Културните раси и дихание на Духовната вълна!

Аз съм Пътят, Истината и Животът! – казва Христос;

Via vita est! (Пътят е живот!) – казвали римляните;

Жертва без Път не е подвиг! – казва Учението Път на Мъдростта!

Който не може да извърви своята Голгота – а Голготата е Път, който прави Живот, – остава да съществува: няма лично битие, няма социален подвиг, няма Мирова жертва. Голготата е белег на жизнена трайност, когато несмутени вестоносци ви вестят Посланието на Битието. И все пак тази Голгота, или този Път е зрим. Но има едно тайнство Голгота, за което съм казал: Боговете не правят молитва, а творят!

Така че идеята за Битието е много по-цялостна, по-всемирна, отколкото радостта в Учението. Битието трябва да прави дом и олтар, раждане и Рождество, да срещне Човешката божественост с Божията човечност!

В Посланието се казва, че Адам се търси като бог, а Помазаникът Иисус се утвърждава като Христос-Бог. Това е тайнството на реализирания човек бог в развитие.

Посланията са азбучният буквар на Знанието за бъдните Богове на Земята! Те са причастие от Мировия олтар – Книгата на Живота у нас.

 

Деца на Деня, извървете своите Голготи!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2005 за темата

ПОСЛАНИЕ НА МИРОВОТО СЛУЖЕНИЕ

Посланията са Конституция на битието!

Посланието за 2005 г. е Мирово служение и планетна социология! Родителната му същност е Учението Път на Мъдростта, емблемирано с Триъгълника и Змията, т.е.:

Път на Утробите – наричани Богородици;

Път на Служението – назованите Голготи;

Път на Възкресението – на ялите от Дървото на Живота!

Пътят на човечеството вече не е дали ще се раждат събития, които правят история, а дали ще се осъществява служение. Не добродетели за съжителство, а Знание за предназначението – човекът е бог в развитие. Това са водителства от енергията на Духовната вълна на Мъдростта.

Бъдещето не се връща, то се създава! Създателят не трябва да се смути от своето бъдеще!

 

Животът има един лик – Бог в човека и
човекът, изразяващ Бога!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 2/2011 за темата

Върху ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС
(Седми период: 2002–2005 г.)

Разпятието е идея и реалност за
прощение – свобода от Себе си!

От Сътворителя извира Животът, не смъртта! Смъртта е последица на закона на еволюцията, т.е. не е същност.

Затова във всички стадии митологичните олимпийски богове имат безсмъртие, макар че са утробни. Само богинята на мъдростта е без пъпна връв.

Имате Атина Палада и Прометей; имате Разпятие и Възкресение; имате човек и събожник!

В този смисъл човекът е безсмъртен. Това обосновава прераждането и мотивира закона за кармата. Кармата е заради хармонията, защото човекът не е само трихотомен...

Животът е идея за сътворение, а не за унищожение; смъртта е идея за преходност, но не за нихилация!

Евтаназията, без да е трансформирана кармата, е опит да се препречи пътя на еволюцията. Ето защо – не посягайте към евтаназия! И раждането е с болка – да го отхвърлим ли?! Принос на човешки жертви е имало, но евтаназия – не. Милосърдието е олтарна добродетел, не тронов път!

Не забравяйте, че смъртта ще бъде управляема! Коя Културна раса и коя Духовна вълна ще свалят одеждата на Сътворителя, т.е. дрехата на еволюцията, засега е тайна, но не е тайнство! Това предполага осъзнато присъствие, предполага Мирово съзнание!

Себесътворението и Съсътворителството дават идеята за Абсолюта!

 

Посланията са една отговорност, която е повече от дълг,
и едно служение, което е повече от жертва!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 3/2011 за темата

ПОСЛАНИЯТА – ОТГОВОРНОСТ И СЛУЖЕНИЕ

Първичният израз на Живота –
молитвата, е беззаветният му завет!

Животът се осмисля, като се осъществява в битие – като етапи на еволюцията. Битието е йерархично – Животът е цялостен! Затова не се осъзнава еволюцията.

Животът е повече от едно съществуване! Той е осъзнато Божество, а не олтарно признание. Битието има богове – Животът има Божество!

Първите Послания на Планетния Логос са уроци по битология, а наименованите Послания са израз на отговорност и служение. Всички те са кръвната картина на планетния поселник. Но последното – Посланието на Живота, е без кръвна група. То е цялостно – било като битология, било като социология, било като култура, било като духовно единство – Аз и Той сме едно! Това е манифест на Възкресението!

Възкресението е присъствена човечност и Боголикова божественост. Човекът бог в развитие е вече свободен от Себе си – не е подвластен, а е Съсътворител – защото служи с Диханието!

Да се каже – е прозрение; да се утвърди – е откровение; да се приложи – е Живот!

 

Посланията са Път за Живот!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2012 за темата

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2011/2012 година

Посланията са битие на поносимост според степента на посвещението!

В триизмерното царство човекът е съ-Сътворител. Събожникът е съ-Сътворител чрез четвъртия и петия център на Кундалини и йерархира до шестия и седмия център! Човекът е божество с Мирово съзнание, но не още с лично царство, т.е. не е още Боговластник. Затова трябва да мине през всичките седем центъра на Кундалини до универсалната себичност Аз и Отец едно сме!

Беззаветният Завет е вече Знание без подвиг, тъй като Разпятието – дало Възкресението, е емблема на Учението на Любовта.

Външният белег на Беззаветния Завет е прозвището събожник, а това е аура на Учението на Мъдростта, както прозвището човек е аура на Учението на Любовта.

Това е йерархия – ако не носите Божеството, няма как да оправдаете дивака! А забравеният дивак е вече лист от живяна градация.

Учението Път на Мъдростта носи белега да смути света със своята схема за неговото одухотворяване чрез Посланията на Планетния Логос!

 

Беззаветният Завет е ключ на Мъдростта!

(мото на темата)

 

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993