Зареждам...
Прогласи за списание НУР

Прогласи за списание НУР

 


 

Проглас

от Нур 1/1998 за темата

НУР – БЪЛГАРСКАТА СТРАНИЦА НА
КНИГАТА НА ЖИВОТА

(пет години списание Нур)

Списание Нур е свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта!

Cписание Нур – на 5 години! В този потир ние слагаме тялото на Мъдростта чрез слово и молитва; слагаме пулсиращата кръв на Духа чрез прозренията на Посланията и неумората на служението!

Списание Нур – носи идеите на зримия теогон. Носи идеята на Голготската съдба – срещу пътеката на скръбта и Стената на плача, идеята за личната молитва – лист от Книгата на Живота!

Списание Нур – олтар със служение на Мъдростта. То освобождава вкаменената воля и смълчаната мисъл на Сфинкса!

Списание Нур – пази от кактуса на всекидневието. За да не позволите кактуса да разкъсва вашата гръд – вземете си свобода от безсмислие и воля за себенадмога!

Списание Нур има отговорност пред човека бог в развитие! Нима обожествяването на човека го прави еретик?!

Нур е битие на Мъдростта!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/1999 за темата

ШЕСТ ГОДИНИ СПИСАНИЕ НУР

(Тържествено слово)

„Не знаете, от какъв Дух сте вие...“
(Лука 9:55)

Oт 6 години списание Нур е осъзната илюзия срещу реална преходност! Духовната вълна на Мъдростта е неговата утробна и духовна майка.

То, списанието, даде идеята за зримия теогон, ала като Път не иска да се ограничи в идеология.

То писа, че зримият теогон трябва да научи какво иска Бог, какво чака Човечеството и какво позволява Съдбата.

То учи Децата на Деня, че Животът е една овладяна смърт!

Не знаете от какъв Дух сте вие, казва Христос на апостолите Си. Именно този Дух – Дух на Сътворителя, Нур извежда и йерархира в една нова теогония.

Божествеността е собственост! И досега ничия светска или духовна ръка не я е защитило. Затова списание Нур предложи казус за правата на душата към Всеобщата харта на ООН...

Обречено на Всемирно служение, списание Нур, светителства с поклон и признание и за величието на домашния ни олтар!

 

Да бъдеш – не да имаш!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2003 за темата

ИНТЕРВЮ С АВТОРА

ПО СЛУЧАЙ 10-ГОДИШНИНАТА НА НУР

Списание Нур е кръщелното свидетелство на Мъдростта!

Списание Нур завърши цикъла на нумерологията – стана на 10 години!

Списание Нур даде новия богомолен олтар – Книгата на Живота!

То, списанието, не е само идея за Живот, а тайнство за овладяна смърт.

То не е дневник на молението с начален бит да обработвате себе си, а учебник на служението!

Нур рече:

Че само Самокръщението е пътят на надгробната властност;

Че само отгробеният знае Истината;

Че само свободният осъществява Божията човечност!

В списание Нур Мъдростта я писа Мировото съзнание. Всичко, що има в списание Нур, е казано от Съсътворителя – Човешката божественост!

Затова Посланието на Планетния Логос за неговата десетгодишнина е Послание на Бдението!

Честита 10-годишнина! На безсмъртния не се пожелава вечност!

 

Нур винаги е имало като лист на Логоса!

(афоризъм от интервюто)

 

 

 

Проглас

(Интервю)

от Нур Панорама 2006 за темата

СПИСАНИЕ НУР

(Представяне)

Нур е Дихание на Отца!

Списание Нур е Диханието на Отца в Духовната вълна на Мъдростта. То стана предвечна жизненост, защото разкри Пътя на Божията човечност, изразена чрез Човешката ни божественост!

Стратегията на Нур е свобода от минало, напомняна вече цели 13 години, а приложната му тактика е Учението Път на Мъдростта. Това е воюване за бъдеще! Макар че Соломон е казал: Нищо ново под слънцето, в Откровението на Христос (дадено на Йоан) е речено: Всичко ново творя!

Списание Нур няма друга задача освен отговорно приложение на доктрината Йерархия на Духовните вълни, която изразява Мировото съзнание срещу планетното Адамово знание!

 

Нур е планетна социология – битие на Мъдростта!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2007 за темата

ДЕН НА ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС

(Слово)

Посланията чертаят Път; Списанието върши служение!

Списание Нур навърши вече 2 по 7, т.е. 14 години. Благодатта му говори за духовна зрялост, а приносът му като скрижала на Учението Път на Мъдростта – за събудено съзнание: човекът бог в развитие.

Годишнината е условност, благодатта е израз на отговорност, служението е плодоносие! Тези листи пълнят Книгата на Живота, а тя е Богоизраз.

Годишнината е възраст, благодатта е поносимост, служението е жертва; Книгата на Живота е Аз и Той!

Нашето съзнание, трансформирайки боговете, освобождава планетата от тези родени поселници и ражда Сина – Бог в религията на Баща Си. Затова е казано в Посланието на Присъствието: Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях – Възкресението!

Посланията, скриптирани в страниците на Нур, са сакралната страница на Учението Път на Мъдростта, прибавена към Книгата на Живота!

Посланията, като потреба на изява и достояние на бъднината си, не могат без Нур, а Нур, като потир за причастие, не може без харизмата на свещените хляб и вино, т.е. без Посланията!

Бъдете благословени, Деца на Деня и съ-Сътворители!

 

Посланията са съвместимо действие на отговорност
между Божията човечност и Човешката божественост!

(мото на темата)

 

 

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993