Зареждам...
Закриване на учебната 2012/13 година

Закриване на учебната
2012/13 година

Водата е светлинният образ на Живота!

Скъпи Деца на Деня! Нека волята ви бъде удовлетворена и Пътя, който не сте изходили, да продължавате да ходите!

 

Изложения от: Йордан Епитропов, Кръстьо Ламбев, Ивайло Стефанов, Марин Маринов, Пламен Пеев, Иван Богоев

 

Аз ви благодаря за пунктуациите, които направихте върху Учението. Има нещо съществено – предчовешки същества е имало и ще има. Но кое е онова, което дава пълната лика-прилика и без което не може човекът? Водата!

Казах: Няма зло, има нееволюирало добро! Кое е това, което няма зло? Водата – тя е, в която е всичко... И когато прочели и в чужбина, и тук – някои от философските спекуланти питат: „Как да няма зло?“ Вижте, дуалистичната формула на Богопочитание отколе отмина. Няма зло! Ние правим не само процеп в световното раждане, развитие и творчество – ние даваме идея. Няма зло е най-голямата теза, която Учението Път на Мъдростта даде!

Това още навремето смути световната мисъл, защото става въпрос за върховни сили, не за дуализъм, многобожие и пр. С няма зло, има нееволюирало добро изграждаме цяла доктрина.

Какво значи злото е нееволюирало добро? Не само функционално да се отрече едно двубожие – има един еволюционен процес, обаче той не е еднолинеен. В него съществуват най-различни тенденции. Ние не казваме само, че няма зло, а и че няма еволюирало добро! И тогава може да се даде определение дори на физиологията, относно която науката развива своята теза за човека. Човекът има двигателна енергия, но тя нито в първичния стадий създава двуполюсност, нито ще свърши в един край на тези две сили, които сега се съпровождат – за да се изгради нов принцип.

Често поставях въпроса: Защо детето се ражда във вода? То се развива там – в утробата, във вода. Много е интересно това и аз съм дал някои тези... Направил съм съответните разделения – Творецът е Възпроизводител, но що се касае за Универсума, Той е цялостен. И в Него има Бог и човек. Творецът е, Който може да „да вземе“ от Универсума, от Този, Който въобще не се променя, и да създаде Бог и човек!

У Адам само физиологията ли се променя, или и менталът, чрез който той се бележи за човек?! Ментала го бележи умът– иначе той не се бележи за човек. Менталният и Причинният свят, и другите полета са в поредицата или, ако можем така да кажем, се нанизват в коша – в проявата на Абсолюта. А водата извежда една личност, която има и ментално, и причинно тяло – всичко, което го прави себевъзпроизвеждащ се. Без вода ражда ли се сега бебе? Не.

Адам е същност в човека – и Причинният, и Менталният свят са в човека! Това е идея за зараждането и на други творци в наличието на възможностите. Защото, в края на краищата, всички възможности се крият в Абсолюта. И в Абсолюта е възможността за вода. Другото са отделни лъчи – те са идеи за много други още продукции, които съществуват. Но ако няма вода, няма как да се направи онова, което от зачеването създава биология на битие, което битие от своя страна е детето. Следователно тя е един от най-главните елементи – ако няма вода, няма да има човек!

Дали една бъдеща доктрина ще се освободи от това възпроизводство – да няма вода? Виждате, че Любовта остава в Учението за водата. А Учението за ума – на знанието, не се ли ражда от водата? Това е една от съществените големи тайни, която трябва да се знае! Отделен е въпросът как може да се разработят. Има начини – чрез знание и съпоставки се квалифицира. Защото още в първите списания има фразата: Водата е астралният образ на Светлината! Значи, водата е Светлина. Може би затова в нея човек може да се огледа.

И тогава бихме си обяснили еволюционните стадии – това, че астралният образ на Светлината е в своето развитие, и защо човекът без вода не може да бъде роден. Водата е светлинният образ на Живота!

Тогава дали с водата като астрален образ на Светлината ще свърши развитието на човека? Не! Защото няма зло! Водата не може да не носи конфликта „зло и добро“, макар че тя няма зло. Тази дилема ще лежи пред Учението – за водата като астрален образ и като астрална бъдност. Ето с какво може да се срещнете. Как ще се реши? Ще спре ли астралната поточност да определя що е добро и зло? Не! В такъв случай трябва да има промени.

  • Учението Път на Мъдростта не е астрален образ на Светлината!

Тогава конфликтът между добро и зло се разпада. И в такъв случай Учението не регистрира и не утвърждава нравствена таблица. Това са нещата, които в утрешното битие ще бъдат открити.

Детето не се ражда без наличието на вода. При това раждане, при наличността на родителска и детска психология, конфликтът е неизбежен. В Мировата гама обаче няма да има ефект от тази трудност!

Много странни неща се явяват... Едно за друго се държат, а в същото време едно от друго се отричат: няма зло, има нееволюирало добро! Това представлява една нова енигма, която безспорно ще трябва да бъде разрешена. Ако отпадне същината отгоре – чрез абстракцията, за която се говори, би се получило нещо, което нихилира злото. И тогава това добро, което носи злото в своята еволюция, ще трябва да надмогне енигмата „отричане“.

 

Въпрос: Водата обвързана ли е с еволюцията на човека и тя ще бъде ли такава, когато той се осъществи като Божество, или ще промени своята характеристика?

Човекът не може да не бъде свързан с водата. Водата, която употребяваме сега, ще се промени, но няма тя да промени човека. Това бъдеще, което се чертае на човека – без водата, е той да си замине. Тогава раждането ще е в друг аспект и следователно качествата му ще бъдат съвършено други. Това ще бъде... Водата няма да е антитезисът, с който ще се изграждаме в бъдещето.

 

Въпрос: Проблемът за добро и зло съществува ли в Духовния свят?

Не съществува! Този въпрос досега не е поставян. Ако хората го бяха поставили по-напред, щяхме да имаме и други някои решения. Защото ние не можем да кажем, че там няма конфликти. Но какво в конфликта е онова, което влиза в съпрокосновение с противната страна, както я наричат?...

 

Въпрос: Промените, за които ни говорите, няма ли да са свързани с навлизането в битието на човека на друга енергия – на Огъня, от който се появява Светлината?

Огънят храни Ментала и умът прави своите излъчки. Тогава в състояние ли е светлината на Ментала да променя водата, или да променя светлината, която водата излъчва? Дали наистина лъчите на Ментала събират и променят? Или с една част от Ментала и с една част от състава на Астрала се прави някакво съединение...

В Светлината като астрален образ сигурно има и други потенциални дадености, които не образуват само съответното химично съединение – H2O, а създават и нещо друго... Фактът обаче е един – че сега астралният образ на Светлината излъчва и в контакт с Ментала дават нещо, за което не е казано какво съединение прави... Ако изменя и създава друго съединение, то кое от тези изменения е онова, което запазва битие? Астралният образ на Светлината какъв контакт прави и какво взема от ментала... Ще видим и химията какво ще ни даде. Някой може да улови фрапиращи неща, които ще наложат тези две сили, които се срещат...

Благодаря ви за присъствието, благодаря ви за гостуването! С това привършваме Учебната година.

Разбира се, едно Учение не се учи за една година, нито за десет, нито за сто. И сега, когато човек се опита да чете Новия Завет, когато се опита да чете и Стария Завет, изпада в някаква голяма тайна...

Дай Боже, сега да слязат хора със събудени разслоения и правилно да разкласят с това, което прави водата и най-вече Светлината!

 

28.06.2013 г.
НТС, София

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993