Зареждам...
Поклонение пред Учителя

Поклонение пред Учителя

Всемирността е Неговото битие;
служението е Неговата реалност;
последованието наше е Неговото
потвърждение!

Заупокойна молитва

 

Петър Николов: Уважаеми Учителю! Уважаеми госпожи и господа! Уважаеми симпатизанти на Учението и на Личността Ваклуш Толев! Уважаеми приятели на Ваклуш, съхранили Го през годините на комунистическите репресии! Уважаеми съратници на легионера, сделили живота на заклеймения! Той остави младостта си в затворите и лагерите заради бъдещето на Родината. И в смирението си дори благодари на своите мъчители, а те Го нарекоха непоправимия. Уважаеми роднини, Вашата любов и грижа за Него бяха любов и грижа за нас самите!

Уважаеми Деца на Деня, Деца на Учителя на Мъдростта! Неговият живот беше Учението Път на Мъдростта. Бих искал да спомня един знаков от хилядите Негови афоризми: Всемирността е Неговото битие, служението е Неговата реалност, последованието наше е Неговото потвърждение!

Той остави Учението за Пътя на Диханието, Той показа, че знанието е повече дори от безгрешието, че няма зло – има нееволюирало добро!

Бъдещето тепърва ще разтълмя измерението на едно неживяно единство – събожничеството. Ще се обърна към Събожника: Благодарим Ви, Учителю! Ние ще бъдем неотречни в Пътя си: Мъдростта – живот!

Уважаеми събожници! Всички знаем силата на властното Му Слово. Нека чуем Неговото Слово на безмълвие от тук насетне! То не ще има измерение и граници, защото е у нас самите.

Учителят не може да бъде характеризиран, Той може да бъде само живян. Той винаги е казвал, че Го чака много работа – там, на Небесата.

Спорна работа, Учителю!

 

Кирил Коликов: Мили Жаки, Васи и роднини! Уважаеми свещенослужители и приятели на Ваклуш Толев! Скъпи Деца на Деня и събожници, както ни нарече Той! Учителят ни е дал много, Той роди хиляди афоризми и сентенции, като злото е нееволюирало добро; като човекът е бог в развитие; като само Животът е непобедим! Той изрече и писа в книгите Си, че има една реалност, по-реална от реалността, и че това е реалността на Духа! И понеже непреходният полет на Духа надмогва преходната плът, аз съм убеден, че Той е тук сега при нас! И че внимателно – както винаги – внимателно и сега наблюдава случващото се.

И трябва да Му благодарим – да благодарим за Пътя на Знанието, Пътя на Мъдростта, който ни даде; да Му благодарим за това, че ни учи на отговорност и служение; да Му благодарим, че устоя почти 91 години да бъде с нас въпреки всички трудности, които изпитваше – както във физическото си тяло, така и с нашето поведение. Така че: Благодарим Ви, Учителю!

На планетата много, много рядко слизат Велики души от такъв мащаб. Те се превъплътяват, те идват в определени народи да дадат нова духовна енергия, да дадат нови идеи, за да може човечеството да направи още една крачка към Бога – затова биват наречени Божии Пратеници. И нашата Родина, България, е благословена, че стана утроба на Духовната вълна на Мъдростта, ниспослана от такава Велика душа.

Неговото Творчество – като проекция на Духовната вълна на Мъдростта, е огромно. Вече повече от 20 години излиза списание Нур, в което се формира Учението Път на Мъдростта. Освен това Той остави книги, в които описа цялото религиозно и верско битие на човечеството. Както световните религии, така и основните езотерични школи – преди християнството и след християнството; както Лъчите на еволюцията, така и духовните дарове на България като проницание за религиозно-историческото `и битие. Поет по душа, Той остави и стихосбирката Разпилени бисери. А най-вече искам да подчертая Неговия Завет – Беззаветен Завет, който бъдещето ще изучава и ще оценява.

Безспорно едно настояще не може да оцени делото на Великите си посветени, защото няма още рецепторите да улови новото, което те дават. Но Посветените пък и не работят само за настоящето – те работят, както казва Ваклуш, за бъднина. Те дават Пътя и Истината, които водят към Живота. Само Бог живее – човекът съществува, рече Ваклуш, а човекът е еволюиращ бог...

И в Неговия небесен път Му поднасяме Юбилейното списание Нур 2013 – 13, числото на Мъдростта. Това е едно от най-значимите Му списания – с всички Прогласи. И сме го надписали много кратко:

 

Поклон, Учителю,

Ще пазим името и делото Ви!

 

Дълбок поклон!

 

30.11.2013 г., София
Катедрален храм „Света Неделя“

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021