Зареждам...
брой 1 / 2015

Axis Libri

Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината!

If you realise the Wisdom, you will know the Truth!

Нур − духовен молитвеник!

Nur − a spiritual prayer book!

Сътворителят е кръвообращение на Абсолюта, но не е вечност!

The Creator is a circulation of the Absolute, but is not eternity!

Културата на Единосъщието е плод от Дървото на Живота!

The culture of Consubstantiality is a fruit of the Tree of Life!

Сакралната революция е Миров духовен обред!

The sacral revolution is a Universal spiritual rite!

Възкресението роди от човека събожник!

Resurrection gave birth to sabozhnik[1] out of man!

 

[1] ’Every man is God's essence, hence sabozhnik’

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993