Зареждам...
Мъдростта в скрижали – Седемте Коренни раси

Седемте Коренни раси

Мъдростта в скрижали, Глава II

 

 1. Седемте Коренните раси са човечеството в планетния процес – от сътворението до обожествяването!
 2. Изходното място на Коренните раси е в духовната Същност, която създава зачатъка на живота.
 3. Коренната раса е духовен принцип.
 4. Енергията на Кундалини прави белезите, типизиращи Коренните раси.
 5. Коренните раси са законите на Бога в човека!
 1. Седемте Коренни раси осъществяват еволюцията на човека до Бога!
 2. Коренните раси са съпроводени с йерархия на Духовни вълни.
 3. Коренните раси отбелязват характеристиката на еволюцията, Духовните вълни определят физиономията на еволюцията.
 4. Всяка Раса се разгръща в седем подраси, напоени от енергиите на духовното `и ядро.
 5. В подкоренната раса, която става майка на Коренна раса, се акумулират енергиите за едно предвидено бъдеще!
 1. Формулата за Коренните раси определя енергиите, но не дава благоволението си без закона на еволюцията!
 2. Коренните раси излъчват енергията и движат еволюцията, но с Духовна вълна енергията получава устойчивост.
 3. Седемте Коренни раси осъществят един пълен планетен живот.
 4. В последния стадий на Коренните раси човекът ще върне на Отца си Диханието.
 5. След като минат всички Коренни раси и се осъществи делото на всяка Духовна вълна, човек ще е единство с Бога!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021