Зареждам...
Мъдростта в скрижали – Седемте Лъча на еволюцията

Седемте Лъча на еволюцията

Мъдростта в скрижали, Глава II

 

 1. Седемте Лъча на еволюцията са Логосово действие – те са Логосът във възприемчивост!
 2. Лъчите на еволюцията са прилив на Космична енергия.
 3. Седемте Лъча са сили за развитие на Планетното съзнание.
 4. Седемте Лъча са седем форми за развитието на човека.
 5. Никой от Лъчите на еволюцията не е сам по себе си достатъчен за живота.
 6. Лъчите на еволюцията не могат да бъдат йерархирани – всеки е толкова потребен, колкото всички останали.
 7. Взаимността на Седемте Лъча е основен мотив в еволюцията на човека!
 1. Седeмте Лъча развиват човечеството като духовност и социалност, като култура и цивилизация!
 2. Лъчите на еволюцията са една въздейственост, а приложението им става според йерархията на развитието.
 3. Доминантата на даден Лъч не е свидетелство, че другите не работят.
 4. Всеки от Седемте Лъча на еволюцията има свое поле на приложност.
 5. Всеки Лъч действа според потребата на духовната и материалната перспектива, като всички заедно формират исторически периоди.
 6. Енергията на Седемте Лъча отработва не условна, а реална възможност за социална цивилизация и духовна култура.
 7. Лъчите на еволюцията изграждат човечеството в неговата еволюция към Бога!
 1. Със Седемте Лъча на еволюцията човечеството се осъществява, за да се върне при Отца!
 2. Всичките Седем Лъча определят духовния път на човечеството на планетата.
 3. Пътят е чрез Лъчите на еволюцията човечеството да осъществи своята вложена Божественост.
 4. Лъчите на еволюцията градят бъдещето във времето и пространството в идея за обожествяване.
 5. Никой от Седемте Лъча не може да отсъства от целостта на човека-бог в планетната еволюция.
 6. Ролята на Лъчите е да изградят от човека един Бог.
 7. Когато приключи планетната еволюция, Божествеността ще ни освободи от всички Лъчи!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021