Зареждам...
брой 2 / 2017

Axis Libri

Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината!

If you realise the Wisdom, you will know the Truth!

Ликът на бъдния човек е легитимирана божественост в еволюцията!

The image of the future man is a legitimated godlikeness in the evolution!

С Диханието за живот човекът трябва да преобрати материята!

With the Breath for life the man must transform the matter!

Елементите на Битието съставят живота ни!

The elements of Being compose our life!

 

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993