Зареждам...
Добро и зло Мъдростта в скрижали

Добро и зло

Мъдростта в скрижали

 

 1. Произходът на доброто и злото е в тайната на човека – Диханието в плътта за еволюция!
 2. Злото и доброто са феномени, не ноумени – генетичното им начало е проблем на услуга на еволюцията.
 3. Познаването на добро и зло е развод между Бог и човек.
 4. Злото е импулс на материалната ни субстанция без преценката на висшата ни духовност.
 5. Илюзията за плод на злото е завесата на незнанието.
 6. Добро-зло е не само нравствена категория, а и еволюционна доктрина.
 7. В реката на еволюцията добро и зло са два бряга, но същността е течението!
 1. Доброто е светлина, която сочи пътя на Духа, а злото активизира еволюцията на човека!
 2. Познанието на добро и зло не е още знание, а съпоставки на интелекта за развитие.
 3. Принципът да се познае що е добро и зло е първият конфликт в човека.
 4. Доктрините за зло са тежки вериги на човешкото съвършенство.
 5. Тезата добро и зло налага една хилядолетна подвластност с определена социална тенденция.
 6. Преценката добро или зло е лично отношение – те са субективни видимости.
 7. Доброто и злото съхраняват будността на вложеното божество у нас!
 1. Добро-зло е идея на еволюцията: от сътворението на човека, през битката за човека, до извеждането на Бог от човека!
 2. Познаването на добро и зло е първото стъпало в еволюционната възмога за съвършенство.
 3. Злото не е властност – няма зло, което може да спре обожествяването на човека.
 4. Злото се бори за себе си, доброто – за другите.
 5. Активното добро е измерение доколко будността може да въздейства в метаморфозата на злото.
 6. Раздялата в съзнанието – добро и зло, не е в индивида, а в личността.
 7. Свободният от добро и зло живее божествено – в Бог съпоставки няма!
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021