Зареждам...
Зло – нееволюирало добро

Зло – нееволюирало добро

Мъдростта в скрижали

 

 1. Няма зло, има нееволюирало добро акумулира енергията на Мъдростта!
 2. Идеята за зло или за нееволюирало добро е според йерархията на човешкото съзнание.
 3. Злини има, но няма зло – то е нееволюирало добро.
 4. В същината на човека няма тенденция за зло – то е преходност на нееволюиралата ни битиейност.
 5. Няма зло, има нееволюирало добро е вложената позитивна сила в отрицанието.
 6. Няма зло, има нееволюирало добро е бъдещата планетна социология.
 7. Същността на идеята няма зло, има нееволюирало добро е олтар на свободата!
 1. В Сътворението Змията – Кундалини, разграничи полюсите на добро и зло, а в Мъдростта разкри, че няма зло, има нееволюирало добро!
 2. Във формулата няма зло, има нееволюирало добро е събуждащият се и борещият се Кундалини.
 3. Злото като нееволюирало добро крие в себе си позитивния пулс на развитието.
 4. Пътят на Мъдростта призовава нееволюиралото добро да върши еволюционност.
 5. Тезата злото е нееволюирало добро дава еволюционната възможност злото да се бори за себенадделяване.
 6. Нееволюиралото добро е съработник в еволюцията – в пътя към съвършенство.
 7. Няма зло, има нееволюирало добро освобождава потенциалната даденост, че човекът е един бог в развитие!
 1. Мъдростта сваля воденичния камък на идеята зло и като персоналност, и като вечност!
 2. Еволюцията на злото ще го извика на сътрудничество за обожествяването на човека.
 3. Няма зло, има нееволюирало добро сменя оборотите на душевната възможност.
 4. Мъдростта дава свобода от зло, за да се осъществи то като нееволюирало добро.
 5. Злото е нееволюирало добро е възможността да се разбере, че може да се надмогне всяко препятствие.
 6. Принципът злото е нееволюирало добро потушава полярността в едно вътрешно единство.
 7. Мъдростта освобождава злото чрез позитива нееволюирало добро – взрив, който дава свобода!
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993