Зареждам...
Списание „Нур“ 17-годишнина

Списание „Нур“

17-годишнина

Списание „Нур“ е нагледен учебник в пътя на събожника!

Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Честитя ви голямата лична и обществена радост, чийто път вие осигурихте и чийто храм за молитва направихте с това, което Учението Път на Мъдростта ви откри. Благодаря ви от сърце! Бъдете ми живи и здрави! Да са живи и здрави и вашите приятели, които под различни съображения не са тук. Да бъдат благословени всички!

 

Ваня Митева-Иванова (водеща): „Светлината на Мъдростта е утвърдена вече в света – осъзната или не, работи и променя. Неуморното търсене на духовни ценности в последните години, пробуждането на психични сили и способности, както и глобалните социални проблеми свидетелстват за присъствие на новата Космична енергия. Време е всеки, който може, съзнателно да утоли жаждата си от реката на Мъдростта!“

С тези Слова „Нур“ преди 17 години ни призова в Пътя на Мъдростта.

 

(Изпълнение на Филип Маджаров – пиано)

 

Кирил Коликов (Главен редактор на списание „Нур“): Уважаеми Учителю! Скъпи гости на днешното тържество, събожници! Честита 17-годишнина на списание „Нур“! Искам да изкажа благодарност още в началото на цялата редакция, която 17 години работи, уверявам ви, с много труд и с много отговорност. Честит 66-и брой на списание „Нур“!

Искам да благодаря на всички, че заедно вървим по Пътя на Мъдростта и най-вече искам да благодаря на Учителя Ваклуш Толев, като му поднеса това списание с надслова:

 

Уважаеми Учителю!

Благодарим Ви за „Нур“, с което ни водите в Пътя на Боготърсенето!

 

13.02.2010 г.                    От Редакцията

 

Ваклуш Толев: Всеки отговор би смутил чистотата на изразената теза и мирогледност за хубавия ни ден, Ден на списание „Нур“ – „Нур“, което значи „Светлина“. Щом има Светлина, всяка мрачина намира своята необходимост за себеразграничаване и отчуждаване от това, което винаги ви е съпътствало – от човешкия тотем до онова, че имате Човешка божественост, защото ви е предшествала Божията човечност. Човекът е, който констатира Бог, а Бог е, Който след това му връща памет, с която трябва да изгради своята съ-Божественост. И затова Учението Път на Мъдростта дава на човека не „братя и сестри“, а събожници!

За първи път в земната еволюция имате понятието събожник. И този събожник е предварен от една от големите истини – че водата е астралният образ на Светлината! Аз много се надявам учените в света да могат да оформят тази тайна. Защото във всяко начинание за сътворение стои водата. И затова ще видите в митологиите – няма митологически образци без вода. Един Олимп е върхът на планетата, но там, някъде долу, богове са в океана на Светлината, наречен вода.

Аз живея с безспорната увереност, че един ден, и то много скоро, науката, която наричам „бедната сестра“ (макар че вече `и махнах бедността) на истината, ще докаже, че водата е астралният образ на Светлината. Тогава ще разберете първичната нота, с която започва песента човекът бог в развитие. И никак не е случайно, че в изходените далечни милиони години човекът търси Бог, но Го е търсил вън от себе си, защото Светлината му е била вън от него. Той още е нямал пробудената тайна, че Светлината е самият той – че водата, от която е съставен, и Духът, който го оформява в материализация, както и умът, който му дава представи, са едно и също в различните измерения на полетата на планетата.

Списание „Нур“ е нагледен учебник в пътя на човека бог в развитие или това, което казваме – събожника! В него изначално стои и оная нравствена таблица: Няма зло, има нееволюирало добро!, която преодолява всички Учения, държащи Бог далече от човека с идеята за „доброто и злото“. Вие сте, които давате характеристика на еволюцията и освобождавате Пътя си от препречките, наречени „зло“. А те са еволюционна потреба в конфликта между Дух и материя...

Аз от сърце благодаря на главния редактор доц. Коликов, за това, че списанието получи не само лик, но очерта Път! Път, който безспорно е с главна буква, защото изходен, той е короната на планетата – човекът Бог, а не пъпленето на човека върху планетата. Няма нищо страшно в това, че човешкото несъвършенство не е короновано изначало за бог, защото Бог не бива да бъде смутен от Своето родено.

Възхвалата е външна песен, обредите са поведение, но не и Живот. Животът не е обред, Животът е събудената Божественост! Божията човечност в Човешка божественост и Човешката божественост, изразяваща Божията човечност е Културата на Себеосъществяващия се в неговата ск`ала за съотношение – човекът, признавайки в другия себебожието си! Ако не признаете събожието в човека, вие играете ролята на възпитание, но не и ролята на посвещение. Затова религиозните формации в хилядолетията са оформяли поведение, в което човекът е слагал цялата си същност, но не се е докосвал до предназначението си.

Учението Път на Мъдростта ви дава тази тайна, затова не се учудвайте от изходените неща – големи са разстоянията, когато човекът може да бъде смутен от верски фанатизъм. Верският фанатизъм има едно наименование в съвремието – инквизиция. Инквизиция! От другата страна в социологията пък има т. нар. научно невежество. Най-фрапиращият му образ след инквизицията, това е марксизмо-ленинизмът – т.е. „всичко е материя“. Не, не!

Благодаря на списание „Нур“, че постави и изначалните, и социалните проблеми, и идеята за Битие: Живот! Учението Път на Мъдростта не ви лишава и не ви коронова, докато не осъществите Бога в човека, Божията човечност и Човешката божественост в единство! Това ви пожелавам да осъществите в този хубав, наистина прекрасен Ден на списание „Нур“!

Благодаря за сътрудничеството от страна на всички, които не само са казали азбуката на битието, но са осъществявали и химна: Радвайте се...!

Следва представяне от Школа Път на Мъдростта на темата „Културата на Посланията в личния път и в социалното битие“, с участието на Георги Кючуков от гр. Варна и Кръстьо Ламбев от гр. София.

Ваклуш Толев: Вие изведохте из многото страници на Учението Път на Мъдростта толкова същностни неща, че наистина ме смутихте! А да се смутя, това значи, че съм се познал във вас, че вие сте познали Пътя на Мъдростта, от който ще направите и стъпала в храма на Истината. А тя е свобода – дори и от Себе си, когато си божество, чиято преходност планетата ще определи. До такава степен се зарадвах, че видях как всички звезди от небето падат, за да остане само Слънце.

Това е Учението Път на Мъдростта в стадия на неговото присъствие в настоящето. Духовни вълни винаги ще има, независимо дали някой признава еволюцията, или не, какъвто и да е институт – бил той научен, бил той верски... Но сега, когато ви слушах, можах да видя звездопад, за да оставите Слънцето – значи Мъдростта ви води, за да ви се даде Истината!

Духовната вълна на Истината, която няма да звездее, а само ще слънчи, е обединените събудени души в тяхната факелна тържественост. Така историческата и социалната пътека ще бъдат хигиенизирани от фанатизма, от кладите, от проклятията, ако щете и от идеологията, която искаше да създаде трон на материализма, лишавайки ни от най-съществената същност: Бог като Духовна светлина в човека – Кундалини! Никой не е лишен – не само от Себе си, никой не е лишен, ако щете, от себичността си. Защото една събудена себичност е кладата, на която много доверени в тайната на Божията си същност са горели. Е, може ли да си представите живота без клади...

Този начатък, с който се каза: Да бъде... не може да не създаде и конфликти. Но в списание „Нур“ именно в тази тайна е казано: Няма зло, има нееволюирало добро! Тази осъзнатост е и вашата отговорност! Моля, който има смут, да направи своето прощение с него...

 

13.02.2010 г., София
Дом на архитекта

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021