Зареждам...
брой 2 / 2018

Axis Libri

Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината!

If you realise the Wisdom, you will know the Truth!

Метафизиката в Духовните вълни е един Всемирен конфликт между абсурда и реалността!

Metaphysics in the Spiritual Waves is a Universal conflict between the absurd and reality!

Целта на нравствената градация не е човек да бъде добър, а да бъде божествен!

The aim of the moral gradation is not for man to be good, but divine!

Мъдростта − нова култура на Духа!

Wisdom − new culture of the Spirit!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021