Зареждам...
Зрим теогон Мъдростта в скрижали

Зрим теогон

Мъдростта в скрижали

 

 1. Зримият теогон е съдбовно присъствие и чакано предназначение в Третото хилядолетие!
 2. Зримият теогон е осъществен и надмогнат човек.
 3. Зримата теогония не са стихиите богове, а човеците богове.
 4. Зримият теогон е израз на Себеосъществяващия се Бог у човека.
 5. Зримият теогон е скрижала на нова Богонаука!
 1. Духовната вълна на Мъдростта е родител и битие на зримия теогон!
 2. Зримият теогон е категория на човека – не в усвояване на себе си, а в приложност на Бога, Когото извежда от себе си.
 3. Зримият теогон вече еманира Човешката си божественост.
 4. Будността на зримия теогон поставя и отговорност.
 5. Зримият теогон е изява в живот на Синовността!
 1. Зримият теогон е събудена в живот йерархия на Мировата даденост!
 2. Зримият теогон се осъществява не в добродетели за спасение, а чрез прозрението се изгражда в служение.
 3. Зримият теогон надкрачва очовечването, за да осъществява обожествяването.
 4. Зримият теогон не е само мислещ, той е вече съ-Творец.
 5. Зримите теогони са зидарите на Шестата подраса на Петата Коренна раса!
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993