Зареждам...
Синовност Мъдростта в скрижали

Синовност

Мъдростта в скрижали

 

 1. Синовността е духовната същност на Сина Божий!
 2. Синовността е атрибут само на Божия Син.
 3. Синовността е безличностната Божественост в личността.
 4. Синовността е афинитет – духовно родство с Отца.
 5. Синовността е Логосово присъствие в ядрото на Отца!
 1. Синовността е привилегията на събудения син на Отца, който може да се изживее като Цялост!
 2. Синовността е присъща духовност на Човешката божественост, за да се събуди за единство с Божията човечност.
 3. Синовността е проявата на същността Божия у човека – тя е извоювана даденост.
 4. Синовността, като йерархия на вложения Бог в човека, е и обожествяване, и пратеничество.
 5. Синовността е потребна не само заради лично постижение, а и за Всемирна промяна!
 1. Когато стане Синовност, човекът е вече Съсътворител!
 2. Когато определен индивид е осъзната същност с Бога, той е вече Синовност.
 3. Синовността е Духовната еманация, която прави човека Единосъщ.
 4. Синовността равнява в измерение за Единосъщност с Отца.
 5. Белег на Синовността е Единосъщието с Бога!
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993