Зареждам...
Синът Мъдростта в скрижали

Синът

Мъдростта в скрижали

 

 1. Синът като проява на Логоса е Единство с Бога!
 2. Синът Човечески и Божий е екзистенция на Сътворението – и плът, и Дух.
 3. Син Човечески е потреба, Син Божий е същност.
 4. Човекът е един Богосин, а Синът – Богопратеник.
 5. Синът е мост между Духовното и осезаемото.
 6. Синът е Човешката божественост, която е намерила Божията човечност.
 7. Синът е същност в Безначалието и личност в ограничението!
 1. Синът не е безначален в лично битие – Той умира и възкръсва!
 2. Синът Божий възкръсва, за да свидетелства Единството на човека с Бога.
 3. Синовете Божии дават идеята, че човекът не е син на материята, а тя го съпровожда.
 4. Служението на Сина като водителство на една Духовна вълна става Мирово Учение.
 5. Синът Божий е една обречена съдбовност, която въззовава света за възземане.
 6. Синът Божий представя Своя Баща – да даде Път на бъдещото човечество.
 7. Само Синът Божий може да взема от Отца Си тайните на битието!
 1. Човекът е Божий Син само когато е вече при Отца си!
 2. Градацията на Син Човечески в Син Божий е импулс за човека, че е един бъдещ Бог.
 3. Светци има много – свещен е само Синът Божий.
 4. Синът е живяно човечество и въплътена Божественост.
 5. Богосиновете са предназначени за върховна жертва.
 6. Чрез Сина и за Сина се осъществяваме в света, но в Отца.
 7. Синът не е само Събожествен, а е Единосъщ!
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021