Зареждам...
Книга на Живота Мъдростта в скрижали

Книга на Живота

Мъдростта в скрижали

 

 1. Книгата на Живота е енергия от Дървото на Живота!
 2. Книгата на Живота е съзнанието на Бога в човека.
 3. В Книгата на Живота е жизнеността на Диханието.
 4. Нагледната страница на Книгата на Живота е еволюцията, но нейната вътрешна страница е олтар.
 5. Новият олтар на човечеството не е вече на трансцедентния Бог, а е Книгата на Живота.
 6. Книгата на Живота е последният олтар – на иманентния Бог вътре у нас.
 7. Книгата на Живота е Четвъртият център на Кундалини!
 1. Книгата на Живота е Мирово съзнание, но когато в нея човекът започва да пише, тя става лична!
 2. Книгата на Живота е със седем печата – седем тела у нас са написани от Божията ръка.
 3. Книгата на Живота е писана чрез Диханието като част от Богосъзнанието.
 4. Книгата на Живота е Диханието, материализирано като олтар на изповедание на човека.
 5. Книгата на Живота е олтар не на жертвоприноси, а на Знанието.
 6. В Книгата на Живота е сакралното знание – тайните, с които човекът се обожествява.
 7. Книгата на Живота свидетелства, че Бог и човек са едно!
 1. Книгата на Живота е битка между божественото и Бога!
 2. Книгата на Живота е скрижалът на всички осъществени духовности на човека.
 3. Книгата на Живота е Книга на служението.
 4. Олтарът Книгата на Живота е бъднината на човека.
 5. В Книгата на Живота човек може да открие Себе Си, ако служи без Себе си.
 6. От Книгата на Живота се взема енергията за Съсътворителство.
 7. Книгата на Живота е Богоизраз – Аз и Той!
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993